"MiSeVi"
 *misie - štýl života* 

U nás sa budete cítiť ako doma

                                                  Se le hará sentirse como en casa
Sme občianske združenie mladých veriacich ľudí, ktorí pocítili pozvanie od Boha šíriť Jeho lásku, evanjelium a slúžiť chudobným po celom svete podľa spirituality sv. Vincenta de Paul.

Vo svojom srdci vnímame "nepokoj" a túžbu odpovedať na toto Božie pozvanie konkrétnou službou. Nechceme byť len dobrovoľníkmi či spolupracovníkmi, ale cítime to ako svoje povolanie. Rozhodli sme sa stať misionármi - laikmi, pričom si volíme vložiť svoj život do misijnej služby a prijímame to ako svoj ŽIVOTNÝ ŠTÝL.

Naším vzorom je otec chudobných a misionár lásky sv. Vincent de Paul. Sme začlenení do vincentskej rodiny ako jej najmladšia vetva. Formačnými a sociálnymi aktivitami úzko spolupracujeme s kňazmi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, sestrami Dcér kresťanskej lásky, a i. Zároveň sme súčasťou medzinárodného združenia MiSeVi International so sídlom v Španielsku.

                                                                                                              Miseváci


Výročná správa MISEVI 2014 - 2018


 POZRI SI PREZENTÁCIU A ...

MISEVI otvára novú formáciu 2019 - 2020 !!!

Motivačný list pošli na adresu:  formacia.misevi@gmail.com do 15.8.2019

Ďakujeme za 2% a 3% !!!

                     gEDEóN                                                                                        Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.

Novénou k Božiemu milosrdenstvu, ktorú začíname na Veľký piatok.

2 %


Milí priatelia a sympatizanti,

aj v tomto roku máte možnosť podporiť činnosť nášho občianskeho združenie prostredníctvom poukázania 2% (3%) zo svojich daní. Získané finančné prostriedky budú použité hlavne na sociálne projekty (v tomto roku konkrétne podpora letných táborov pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín na Slovensku a Ukrajine) a na skvalitňovanie formačnej prípravy laických misionárov, ktorí sa pripravujú na misie doma alebo v zahraničí.viac info na:

17.11.2017 deň s chudobnými na Slovensku

Vincentská rodina

SYMPÓZIUM RÍM 2017

Vincentská rodina z celého sveta pokope

Aj MISEVI sa spolu s inými vetvami zúčasnilo ďalšej z akcií pod rúškom 400-tého výročia Vincentskej rodiny. Tentokrát sme zablúdili, ale ako sa hovorí všetky cesty našťastie vedú do Ríma. Tam sa odohralo Sympózium pre 10tisíc putovníkov z celého sveta. Všetci sme mali spoločné niekoľko vecí: žltú šatku, prívesok s menom a chuť pomáhať druhým, ktorú sme tu prišli prezentovať. Cestu autobusom nám mladí zo ZMM spríjemňovali krásnymi spevmi alebo nás páter Pavol Noga zabával vtipnými vstupmi. Kilometer ku kilometru a naozaj sme prišli do večného mesta. Prvé kroky smerovali do Lateránskej baziliky na spoločnú modlitbu ruženca. Ďalší deň sa niesol v znamení prednášok v rôznych jazykoch o komunikácii Vincentskej rodiny, spomienky na súbežné 100-sté výročie P. Márie Fatimskej a príjemného večera pri predstavovaní sa jednotlivých krajín tancom a spevom.  V sobotu sme sa presunuli na námestie Sv. Petra a túžobne očakávali kedy príde Sv. Otec. O 12-tej naozaj prešiel okolo nás na svojom džípiku a pozdravil celú  Vincentovu rodinu patričným príhovorom s vďakou za všetko čo robíme pre svet. Nabudení prítomnosťou pasiera sme mali sv. omšu a večer program ukončili naši mladí zo ZMM.  ZMMáci mali tú česť a zatancovali pre tisíckami ľudí v Bazilike Sv. Pavla nádherné vyobrazenie života P. Márie a posolstva Zázračnej medaily. Srcom poskladaným z rúk privítali srdce toho, ktorý to má celé "na svedomí". Za zvuku tlkotu srdca priniesli relikviu srdca Sv. Vincenta de Paul. Bol tam s nami:). V nedeľu sme slávnostné Sympózium ukončili sv. omšou celebrovanú pátrom Tomážom Mavričom. Ďakujeme všetkým účastníkom, ale hlavne pádrovi Pavlovi za jeho čas.


  • Deviatnik k sv. Vincentovi sa modli od 18.9.

Deviatnik ku sv. Vincentovi


Prvý deň
"Láska je vynachádzavá, a to pritom nekonečne" (sv. Vincent de Paul)
Môj Bože, aby som sa ti zapáčil, prajem si z celého srdca byť úctivý a láskavý k svojim blížnym
Chcem ti znova sľúbiť, že sa vynasnažím dosiahnuť to dokonalejšie, ako som to robil doteraz. Som však slabý, Pane, a bez tvojej osobitnej pomoci nemôžem uskutočniť nijaké svoje rozhodnutie.

Preto ťa prosím, môj Bože, v mene Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna, ktorý je zosobnená dobrotivosť a láska, udeľ mi svoju pomoc, aby som s tvojou milosťou nikdy úmyselne nekonal bez dobrotivosti.

+LITANIE


400 rokov vincentínskej charizmy

V tomto roku si každá vincentská rodina sama vyberie dátum začiatku slávenia.
Niektorí už začali, iní začnú neskôr. Ale je jeden dátum, ktorý je prameňom, pôvodom
tohto slávenia, začiatkom "cesty svätého Vincenta de Paul", začiatkom vincentskej
charizmy. Je to 25. január 1617 v dedinke Folleville [folvil], vo Francúzsku.

Duchovná rodina sv. Vincenta de Paul prežíva v tomto roku 400 výročie zrodu charizmy, ktorá zmenila svet.
Rok 1617 poznačil Vincentov pohľad na jeho povolanie i na svet okolo neho, lebo sa tvárou v tvár stretol s materiálnou i duchovnou biedou chudobných, v ktorých spoznal živého Krista.
Nástenný kalendár nám ponúka myšlienky tohto génia dobročinnej lásky, predstavuje nám jednotlivé vetvy celosvetovej duchovnej rodiny, ktoré pôsobia aj na Slovensku aj s ich kontaktami.
Kalendár môže byť inšpiráciou, aby sme vo svetle viery v chudobných videli Kristovu tvár.


Láska je nekonečne vynaliezavá.

zaži to s nami...

Experimentar con nosotros

Misijná činnosť

Kde všade sa snažíme byť nápomocní...
 

členovia MiSeVi

pridaj sa k nám...
 

Možnosť formácie

la posibilidad de formación

MiSeVi otvára ďalší ročník formácie!!! Prihlasovanie do 15.8.2019!


Misijné možnosti

Honduras

Slovensko

Rusko

Ukrajina

Kazachstan


Možnosť podporory

zbierkou Boj proti hladu 

sms "DMS VINCENT" na 877 (cena 2€) viac info bojprotihladu.sk

Tešíme sa na vašu návštevu

                                MiSeVi Slovakia

                              Hurbanova 8

                                              974 01 Banská Bystrica