"MiSeVi"

misia - štýl života 

        ...keď chcem služiť a nedá mi to pokoja:)...

Sme občianske združenie mladých veriacich ľudí, ktorí pocítili pozvanie od Boha šíriť Jeho lásku, evanjelium a slúžiť chudobným po celom svete podľa spirituality sv. Vincenta de Paul.

Vo svojom srdci vnímame "nepokoj" a túžbu odpovedať na toto Božie pozvanie konkrétnou službou. Nechceme byť len dobrovoľníkmi či spolupracovníkmi, ale cítime to ako svoje povolanie. Rozhodli sme sa stať misionármi - laikmi, pričom si volíme vložiť svoj život do misijnej služby a prijímame to ako svoj ŽIVOTNÝ ŠTÝL.

Naším vzorom je otec chudobných a misionár lásky sv. Vincent de Paul. Sme začlenení do vincentskej rodiny ako jej najmladšia vetva. Formačnými a sociálnymi aktivitami úzko spolupracujeme s kňazmi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, sestrami Dcér kresťanskej lásky, a i. Zároveň sme súčasťou medzinárodného združenia MiSeVi International so sídlom v Španielsku.

                                                                                                              Miseváci


Výročná správa MISEVI 2014 - 2018

Milí MiSeVi priatelia,

aj v tomto roku máte možnosť podporiť činnosť nášho občianskeho združenie prostredníctvom poukázania 2% (3%) zo svojich daní. Získané finančné prostriedky budú použité na formáciu nových laických misionárov.

V januári sme ukončili už šiesty cyklus formačných stretnutí vincentsko-laických misionárov.

IČO: 42359287, Názov: MiSeVi Slovakia

zbierka BOJ PROTI HLADU
www.bojprotihladu.sk
PODPORTE SPOLOČNÉ DIELO 

VINCENTSKEJ RODINY 

14.2.2023 

9 ROKOV MiSeVI

...poďakovanie a prosba za milosti nášho misionárskeho povolania:  

                      zdroj obr.: vincentini.sk


Panna Mária zázračnej medaily, ty si sa zjavila svätej Kataríne ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné i hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť. Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému Synovi. Ak sa neprotiví jeho vôli a slúži nám na posvätenie, vypros nám ju. Pozdvihni teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. 

                                                                                     Amen

MISIA HONDURAS 2019

Viac o misii ...


Mediálni partneri a sponzori

MISEVI PREZENTÁCIA

SYMPÓZIUM RÍM 2017

    Vincentská rodina       z celého sveta 

Aj MISEVI sa spolu s inými vetvami zúčasnilo ďalšej z akcií pod rúškom 400-tého výročia Vincentskej rodiny. Tentokrát sme zablúdili, ale ako sa hovorí všetky cesty našťastie vedú do Ríma. Tam sa odohralo Sympózium pre 10tisíc putovníkov z celého sveta. Všetci sme mali spoločné niekoľko vecí: žltú šatku, prívesok s menom a chuť pomáhať druhým, ktorú sme tu prišli prezentovať. Cestu autobusom nám mladí zo ZMM spríjemňovali krásnymi spevmi alebo nás páter Pavol Noga zabával vtipnými vstupmi. Kilometer ku kilometru a naozaj sme prišli do večného mesta. Prvé kroky smerovali do Lateránskej baziliky na spoločnú modlitbu ruženca. Ďalší deň sa niesol v znamení prednášok v rôznych jazykoch o komunikácii Vincentskej rodiny, spomienky na súbežné 100-sté výročie P. Márie Fatimskej a príjemného večera pri predstavovaní sa jednotlivých krajín tancom a spevom.  V sobotu sme sa presunuli na námestie Sv. Petra a túžobne očakávali kedy príde Sv. Otec. O 12-tej naozaj prešiel okolo nás na svojom džípiku a pozdravil celú  Vincentovu rodinu patričným príhovorom s vďakou za všetko čo robíme pre svet. Nabudení prítomnosťou pasiera sme mali sv. omšu a večer program ukončili naši mladí zo ZMM.  ZMMáci mali tú česť a zatancovali pre tisíckami ľudí v Bazilike Sv. Pavla nádherné vyobrazenie života P. Márie a posolstva Zázračnej medaily. Srcom poskladaným z rúk privítali srdce toho, ktorý to má celé "na svedomí". Za zvuku tlkotu srdca priniesli relikviu srdca Sv. Vincenta de Paul. Bol tam s nami:). V nedeľu sme slávnostné Sympózium ukončili sv. omšou celebrovanú pátrom Tomážom Mavričom. Ďakujeme všetkým účastníkom, ale hlavne pádrovi Pavlovi za jeho čas.


Deviatnik ku sv. Vincentovi

...sa modlí vždy 9 dní pred sviatkom sv. Vincenta 27.9.😇

"Láska je nekonečne vynaliezavá." Sv. Vincent

Ponuka misií:

  • Panama
  • Honduras
  • Kazachstan
  • Rusko
  • Ukrajina
  • SLOVENSKO & ČESKO


 

                     KONTAKT

                                     MiSeVi Slovakia

                                     Hurbanova 8

                                                     974 01 Banská Bystrica

                                             +421 911 828 839