"MiSeVi"

misia - štýl života 

U nás sa budete cítiť ako doma

                                                  Se le hará sentirse como en casa
Sme občianske združenie mladých veriacich ľudí, ktorí pocítili pozvanie od Boha šíriť Jeho lásku, evanjelium a slúžiť chudobným po celom svete podľa spirituality sv. Vincenta de Paul.

Vo svojom srdci vnímame "nepokoj" a túžbu odpovedať na toto Božie pozvanie konkrétnou službou. Nechceme byť len dobrovoľníkmi či spolupracovníkmi, ale cítime to ako svoje povolanie. Rozhodli sme sa stať misionármi - laikmi, pričom si volíme vložiť svoj život do misijnej služby a prijímame to ako svoj ŽIVOTNÝ ŠTÝL.

Naším vzorom je otec chudobných a misionár lásky sv. Vincent de Paul. Sme začlenení do vincentskej rodiny ako jej najmladšia vetva. Formačnými a sociálnymi aktivitami úzko spolupracujeme s kňazmi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, sestrami Dcér kresťanskej lásky, a i. Zároveň sme súčasťou medzinárodného združenia MiSeVi International so sídlom v Španielsku.

                                                                                                              Miseváci


Výročná správa MISEVI 2014 - 2018

Milí MiSeVi priatelia,

aj v tomto roku máte možnosť podporiť činnosť nášho občianskeho združenie prostredníctvom poukázania 2% (3%) zo svojich daní. Získané finančné prostriedky budú použité hlavne na podporu misií, zároveň ich plánujeme použiť aj na rôzne sociálne projekty, ako je napríklad podpora letného tábora pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín, ktorý sme zrealizovali aj v roku 2018 a mali sme pozitívnu spätnú väzbu od samotných detí ale aj od ich rodičov. Veríme, že tento rok sa situácia zlepší s budeme môcť naplno rozbehnúť všetky plánované akcie, ktore

V septembri sme otvorili už 5. cyklus formačných stretnutí ďalších laických misionárov, ktorí majú túžbu kvalitne sa pripraviť na misijnú službu doma na Slovenksu alebo v zahraničí.

                                       Ď A K U J E M E ! ! !

Túžiš po misii?   

Zaži laicko-vincentsko-misijnú formáciu Misevi 
 
začíname Január 2022 !!!

NAPÍŠTE nám na formacia.misevi@gmail.com
do konca novembra 2021

Misia ťa potrebuje. Buď rukami Ježiša Krista.

Venujte nám svoje 2% :)

Milí MiSeVi priatelia,

aj v tomto roku máte možnosť podporiť činnosť nášho občianskeho združenie prostredníctvom poukázania 2% (3%) zo svojich daní. Získané finančné prostriedky budú použité hlavne na podporu misií, zároveň ich plánujeme použiť aj na rôzne sociálne projekty, ako je napríklad podpora letného tábora pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín, ktorý sme zrealizovali aj v roku 2018 a mali sme pozitívnu spätnú väzbu od samotných detí ale aj od ich rodičov. Veríme, že tento rok sa situácia zlepší s budeme môcť naplno rozbehnúť všetky plánované akcie, ktore

V septembri sme otvorili už 5. cyklus formačných stretnutí ďalších laických misionárov, ktorí majú túžbu kvalitne sa pripraviť na misijnú službu doma na Slovenksu alebo v zahraničí.

Ď A K U J E M E ! ! !

MISIA HONDURAS 2019

Viac o misii ...MISEVI PREZENTÁCIA

SYMPÓZIUM RÍM 2017

Vincentská rodina z celého sveta pokope

Aj MISEVI sa spolu s inými vetvami zúčasnilo ďalšej z akcií pod rúškom 400-tého výročia Vincentskej rodiny. Tentokrát sme zablúdili, ale ako sa hovorí všetky cesty našťastie vedú do Ríma. Tam sa odohralo Sympózium pre 10tisíc putovníkov z celého sveta. Všetci sme mali spoločné niekoľko vecí: žltú šatku, prívesok s menom a chuť pomáhať druhým, ktorú sme tu prišli prezentovať. Cestu autobusom nám mladí zo ZMM spríjemňovali krásnymi spevmi alebo nás páter Pavol Noga zabával vtipnými vstupmi. Kilometer ku kilometru a naozaj sme prišli do večného mesta. Prvé kroky smerovali do Lateránskej baziliky na spoločnú modlitbu ruženca. Ďalší deň sa niesol v znamení prednášok v rôznych jazykoch o komunikácii Vincentskej rodiny, spomienky na súbežné 100-sté výročie P. Márie Fatimskej a príjemného večera pri predstavovaní sa jednotlivých krajín tancom a spevom.  V sobotu sme sa presunuli na námestie Sv. Petra a túžobne očakávali kedy príde Sv. Otec. O 12-tej naozaj prešiel okolo nás na svojom džípiku a pozdravil celú  Vincentovu rodinu patričným príhovorom s vďakou za všetko čo robíme pre svet. Nabudení prítomnosťou pasiera sme mali sv. omšu a večer program ukončili naši mladí zo ZMM.  ZMMáci mali tú česť a zatancovali pre tisíckami ľudí v Bazilike Sv. Pavla nádherné vyobrazenie života P. Márie a posolstva Zázračnej medaily. Srcom poskladaným z rúk privítali srdce toho, ktorý to má celé "na svedomí". Za zvuku tlkotu srdca priniesli relikviu srdca Sv. Vincenta de Paul. Bol tam s nami:). V nedeľu sme slávnostné Sympózium ukončili sv. omšou celebrovanú pátrom Tomážom Mavričom. Ďakujeme všetkým účastníkom, ale hlavne pádrovi Pavlovi za jeho čas.


Deviatnik ku sv. Vincentovi

...sa modlí vždy 9 dní pred sviatkom sv. Vincenta 27.9.😇

"Láska je nekonečne vynaliezavá."

Ponuka misijnej činnosti

  • Panama
  • Honduras
  • Kazachstan
  • Rusko
  • Ukrajina
  • SLOVENSKO & ČESKO


 

Možnosť podpory vincentskej rodiny

  • zbierkou Boj proti hladu
  • sms "DMS VINCENT" na 877 (cena 2€)
  • viac info bojprotihladu.sk

                     KONTAKT

                                     MiSeVi Slovakia

                                     Hurbanova 8

                                                     974 01 Banská Bystrica

                                                   +421 911 828 839