Ja a Misevi
- Čo pre mňa Misevi znamená ? -

2 %

Ako postupovať ?

ZAMESTNANEC


1. Na základe Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (vystaví zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie) vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo v prílohe má vyplnené údaje o prijímateľovi) a obidve tlačivá doručíte na daňový úrad.

2. Ten, kto počas roku 2017 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu minimálne 40 hodín, má možnosť poukázať až 3% z dane. V tomto prípade je povinný doložiť aj písomné Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, (vystaví organizácia, v ktorej dobrovoľník pracoval).

3. Vyhlásenie nezabudnite podpísať. Ak chcete, aby nám daňový úrad oznámil, že ste nám zaslali svoj podiel dane, môžete zaškrtnúť súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie poukázaná suma).

4. Termín podania: do 30.04.2018

FYZICKÉ OSOBY,

ktoré si sami podávajú daňové priznanie

1. Daňovému úradu doručíte svoje daňové priznanie, v ktorom priamo vyplníte XII. oddiel - Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane s údajmi o prijímateľovi:

IČO: 42359287

právna forma: občianske združenie

názov: MiSeVi Slovakia - Vincentskí laickí misionári

sídlo: Hurbanova 422/8, 97401 Banská Bystrica

2. Rovnako aj v tomto prípade môže dobrovoľník (fyzická osoba) poukázať 3% z dane, pričom k daňovému priznaniu doloží Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

3. Tento oddiel nezabudnite podpísať. Ak chcete, aby nám daňový úrad oznámil, že ste nám zaslali svoj podiel dane, môžete zaškrtnúť súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie poukázaná suma).

4. Termín podania: do 31.03.2018

5. Samostatné Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane sa už nepodáva. Podmienkou na poukázanie však je, aby Vaša aktuálna daňová povinnosť bola uhradená včas (t. z. do termínu na podanie daňového priznania), a zároveň aby daňový úrad k uvedenému termínu neevidoval žiadne Vaše nedoplatky na dani.


ĎAKUJEME !!!!

Mária


”Keď sa vraciam do MiSeVi, vraciam sa domov.“

Monika


”Misevi mi dalo priateľov, pochopenie a najmä ponúklo nový rozmer vnímania Božieho volania...služby lásky, dennodenného rozhodovania a vykračovanie do neznáma . “

Zuz

"Pre mňa je MiSeVi niečo ako škola viery a rozoznávania Božej vôle :).“

Lenka


"Misevi je pre mňa cestou, ktorú mi ukázal Boh.“

Evka


"Misevi vnímam ako skvelú možnosť vlastnej premeny pre laikov, ktorí cítia vo vnútri hlas, volanie niekam ísť pomáhať a hľadajú, kde je to miesto, kde s nimi Boh počíta.“

Majka

"Misevi mi dalo veľa -svoj čas, energiu, slzy i smiech, ale hlavne dalo mi možnosť spoznať viac Boha,pravú tvár chudoby a rodinu. Ak by som sa teraz mala rozhodnúť či vstupim do Misevi, urobila by som to znova, lebo bol to krok ktorý nikdy nebudem ľutovať, lebo mi to zmenilo život.."

Katka

Vždy som si myslela, že na živote musí byť čosi viac. Nemôže to byť predsa len o každodennom kolobehu povinností a starostí zabezpečiť sebe a rodine všetko potrebné. A je to veru tak.

Až Boh dáva všetkému väčší a pravý zmysel.

Boh mi zmenil život od základu. Spoznala som Krista a pochopila som tým veľmi veľa. Teraz to chcem odovzdať. Svojim životom a prostredníctvom MiSeVi chcem pripraviť cestu Kristovi, aby mohol prísť a darovať nový a plný život aj ďalším. Veď to je to najkrajšie a zároveň najdôležitejšie, čo môžeme spraviť pre druhých. No nie?

Keď sa pozerám na životy tých, ktorí Krista ešte nestretli alebo sa od Neho vzdialili, je to ťažké.. Keď vidím, ako sa snažia zapĺňať tú prázdnotu, ktorú cítia niečím iným a nechápu, že je to On, po ktorom túžia.. tak veľmi si prajem to zmeniť!

MiSeVi je jedinečné dielo vo svete, cez ktoré nás Kristus volá "Poďte za mnou, urobím z Vás rybárov ľudí". Cez ktoré sa Boh Otec vyslovuje, že nás potrebuje! Každého jedného z nás, a to takých akí sme! Nemusíme sa stať kňazmi ani ísť do rehole, cez MiSeVi sa môžeme stať misionármi na Slovensku alebo vo svete aj ako laici.

Boh ma oslovila ja ponúkam svoje ruky, aby cez ne mohol konať tam, kde ma naozaj potrebujú. Zanechajte svoje siete a poďte za ním i Vy! :)