Kontakt

- kde nás nájdete -

„Nestačí mať lásku v srdci a na perách. Musí prejsť do činov, lebo iba vtedy je dokonalá, keď v srdciach tých, ktorých milujeme, vzbudzuje lásku.“

Koordinácia

Sv. Vincent de Paul

patrón Misevi

Kristián Libant, CM 
Katarína Števicová DKL

duchovní poradcovia
 

Mária Lilková

štatutárna zástupkyňa

Keby nebolo niektorých nešťastných prekážok, všetci by sme povedali: Bože, odovzdávam sa ti, pošli mňa, nech je to kdekoľvek na svete...           Sv. Vincent

Podporte nás

Pán Boh Vás žehnaj za každú vašu podporu

účet

IBAN Misevi SK0209000000005057251137

zbierka Boj proti hladu

IBAN SK7265000000000020286026
www.bojprotihladu.sk 

zapojenie

Staňte sa súčasťou Misevi a nájdite si svoju vlastnú misiu, ktorú vám Boh vložil do SRDCA. 

MiSeVi Slovakia
Hurbanova 8
974 01 Banská Bystrica

+ 421 911 828 839

IČO: 42359287

misevi.slovakia@gmail.com

formacia.misevi@gmail.com

GPS: 49.175843, 20.023176

www.misevislovakia.blogspot.sk