"Hľa, všetko robím nové." (Zjv 21,5)

Desať rokov MiSeVi Slovakia - Vincentských laických misionárov.

Keď si kliknete na stránku misevi.sk, nájdete na nej články z akcií, misií a formácií, poprepletané fotkami desiatok ľudí. Sú tam ľudia, ktorí sú s ním už od jeho zrodu, alebo sa možno len pristavili na akési obdobie. Myšlienka vzniku vincentských laických misionárov priletela zo Španielska spolu s pátrom Pavlom Nogom, CM. S hŕstkou mladých túto myšlienku rozvíjali a my v jeho diele pokračujeme aktuálne už s pátrom Kristiánom Libantom, CM. 

Desiate výročie sme spoločne oslávili počas Valného zhromaždenia spolu s bývalými členmi MiSeVi a pozvanými hosťami z Vincenskej rodiny. V sobotu 20.1.2024 v Nitre celebroval slávnostnú svätú omšu provinciál vincentskej rodiny P. Tomáš Brezáni, CM. Kázeň viedol v peknom misijnom duchu a zvýraznil dôležitosť a potrebu misionárov. Máme mať otvorené srdcia, aby sme porozumeli slovám Krista, podobne ako Janko Havlík, ktorý porozumel Jeho slovám, odpovedal na ne a vytrval, hoci jeho misia nebola podľa jeho očakávania ani jednoduchá, za múrmi väznice. Povzbudzoval nás, aby sme boli tiež vytrvalí a nebáli sa ísť na misie, možno aj do zahraničia, aby sme boli ako deti, ktoré počas omše prichádzali až ku oltáru. Desať rokov pre spoločenstvo je ako desať rokov pre človeka, zatiaľ sa necháva sprevádzať, formuje sa, rastie, hľadá sa, ale potom príde to krajšie obdobie dospelosti.

Po svätej omši sme pokračovali spoločným program. Pospomínali sme si na prvé medzinárodné stretnutie v Nitre, ktoré odštartovalo MiSeVi na Slovensku. Zaradili sme sa do dlhého hadíka, podľa toho, kto kedy do MiSeVi prišiel. Navzájom sa pozoznamovali a predstavili si nových najmenších členov z našich rodín. Bolo naozaj milé vidieť a stretnúť sa aj po desiatich rokoch a vzájomne sa povzbudiť z rôznych oblastí nášho pôsobenia. Program pokračoval rôznymi hrami. Najviac bodovala hra z televíznej šou Partička. Vďaka nej nás navštívili všelijaké známe osobnosti zo sveta šoubiznisu. Súčasťou večera bol aj kvíz o MiSeVi a tombola s vtipnými cenami. Vďaka prizvanej muzike sme si zatancovali na veselú nôtu, kde hviezdili najmä najmladší členovia. Popri celom tom programe sme mali priestor na osobné rozhovory a pospomínanie na všetko, čo nám Pán za tie roky priniesol.

Vďaka ti, Pane, za každé jedno tvoje dobrodenie a za všetko čo si nám možno z nášho pohľadu vzal, ale vzápätí si to mnohonásobne vrátil. Vďačíme Bohu za každého misionára a misiu, ktorí boli a sú súčasťou nášho už desaťročného fungovania.

V nedeľu sme pokračovali stretnutie Valným zhromaždením. Súčasťou boli aj doplňujúce voľby do koordinačného tímu MiSeVi. Tešíme sa dvom novým členkám: Terke a Janke. Veríme, že nové zloženie prinesie novú sviežosť a nové nápady, ktoré sú vždy a všade vítané. Na nedeľnej svätej omši prijali misijné kríže dvaja naši misionári, manželia Ester a Matej. My ostatní sme si obnovili prísľub misionára, čím sme si nanovo pripomenuli naše misijné povolanie.

Na záver by som spomenula, že MiSeVi si nesie motto sv. Vincenta de Paul: "Nestačí Boha milovať, musíme sa pričiniť, aby ho milovali aj iní." Aj my cítime, aké dôležité je žiť život ako misiu. Ako stále apelujeme: tam, kde si. Ži tú svoju misiu ako svoj životný štýl a pričiňuj sa o to, aby si bol inšpiráciou pre ľudí okolo teba. Pretože o tom to je. Vidieť matku s deťmi ako pôsobia na ľudových misiách. Ženu s misijným srdcom, ktorá nechala všetko a presťahovala sa do neznámeho mesta a vykonáva dlhodobú misiu, alebo odvážlivci, ktorí išli na ročnú zahraničnú misiu. Aj o tom a mnohom inom je práve aj MiSeVi Slovakia. Ľudia tak rozdielni a predsa s rovnakým srdcom bijúcim pre misie :).

"Boh si nás nepustí. Neustále si nás bude formovať a pripravovať na poslanie, ktoré tu na zemi máme."

Tábor pre deti s postihnutím

LETO 2023


MiSeVi KiDs - Misevi pre deti 

august 2023

Každý rok sa tešíme na akciu misevi pre deti. Je to víkend pre stretnutie rodín a priateľov MiSeVi, kedy trávime spoločný čas pečením medovníčkov a zbierkou Boj proti hladu. Miesto si vyberáme vždy iné, aby sa zbierka dostávala čo najviac do povedomia:)

Duchovná obnova členov MiSeVi KOPERNICA

27.4.-1.5.2023 

Začiatok mája sme privítali na duchovnej obnove v nádhernom prostredí dediny Kopernica pri Kremnici. Duchovné vedenie MiSeVi nám pripravilo netradičné témy o chrámoch, kresťanskej histórii a zážitkoch z ciest pátra Kristiána z Gruzínska a Arménska. Priblížil nám život sv. Niny aj sv. Sidónie. Hovoril o dôkaze Noemovej archy na hore Ararat a nájdení Ježišovej tuniky utkanej Pannou Máriou, ktorú z Ježiša nemilosrdne strhli vojaci pri ukrižovaní.

Obohacujúce poznatky sme si rozoberali v diskusii a dostali sme naozaj chuť zažiť tieto neznáme krajiny na vlastnej koži. Stále je čo objavovať v našej kresťanskej histórii. Veľmi sa ma dotkol fakt, že sv. Sidónia po tom, ako sa dostala k tunike Pána Ježiša a pritlačila si ju   k hrudi - zomrela. V okamihu, keď pocítila jej silu a pôvod, zomrela. Neuveriteľné.

Popri nových poznatkoch sme si na prichádzajúci sviatok sv. Lujzy opäť pripomenuli aj jej život a mnoho iných tém, ktoré sprevádzali naše prednášky a diskusie.

Súčasťou bola aj každodenná sv. omša, adorácia a krátka turistika do okolitých krás mesta Kremnica. Rodinnú atmosféru nám svojou domácou kuchyňou spríjemňovala Lucka, ktorá sa spolu s nami zúčastnila aspoň časti duchovnej obnovy. 

Na záver sme sa zasvätili Panne Márií a sv. Jozefovi. Ďakujem za pokojný čas, nové informácie, duchovné načerpanie a za každého z nás, ktorí plníme svoje misie.              -m-

Valné zhromaždenie 2023

Zhrnutie Valného zhromaždenia: voľba nového predsedu (Mária) a členov Koordinačného tímu (Monika, Zuzana a Marek) prijatie 7 nových členov a odovzdanie misijných krížov obnova prísľubu a členstva riadnych členov v Nitre.

DUCHOVÝ PORADCA pre MiSeVi

Provinciálny predstavený P.Tomáš Brezáni CM menoval pre MiSeVi nového duchovného poradcu P. Kristiána Libanta CM s platnosťou od 01.10.2022, ktorý momentálne pôsobí            v Lošticiach (ČR). Páter Pavol Noga sa bude venovať okrem iného ľudovým misiám. 

Tábor Veľký Blh

26.07.-29.07.2022 - Veľký Blh - tábor pre rómske deti (dievčatá)

01.08.-04.08.2022 - Veľký Blh - tábor pre rómske deti (chlapci)

O zábavu bolo postarené:)


Tábor Stará Boleslav 2022

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Minulý týždeň sa vybraná misevácka delegácia pozostávajúca z 3 jedincov zúčastnila prímestkého tábora v Starej Boleslav. Súčasťou programu boli (okrem iného): oblievačka prúdom studenej vody z hadice vo farskej záhrade. Návšteva miestnej farmy a prekonávanie vlastných limitov pri návrate z výletu neustále sa vypytujúc "kolik to ještě bude?" :D Skákanie na trampolíne a do bazénu s guličkami, kreslenie na chodník čohokoľvek, čo si zapamätali z príbehu o sv. Lujze, kartová hra Uno a mnoho iných aktivít. Preto: Bohu díky za sestričky, ktoré sú naozaj super a dali nám túto príležitosť znovu aj toto leto na slúžbu. Bohu díky za všetky deti, ktoré prišli a každý tak ako vie prispel svojím špecifickým spôsobom. Bohu díky aj za nás troch a Jeho školu vzájomnej spolupráce, ktorú pre nás v Starej Boleslav pripravil.
                                                                                             -k.m.i.-

Misie v Čechách

V októbri sa nám tiež ešte podarilo zúčastniť sa ľudových misií v Česku.

Taška sv. Vincenta

Misevi víkend a splav


Splav & tímV živote zažijeme veľa neopakovateľných chvíľ, ktoré vedia zanechať dobrú spomienku, no ak tie chvíle zažívate s Bohom, je to naozaj požehnaním. Teambildingovy víkend je potrebný v každom spoločenstve a preto sme si ho zorganizovali aj my v Misevi. Rafting je veľmi dobrým prostriedkom ako sa zabaviť, spoznať prírodu a zároveň jeden druhého. Rafting pre mňa nebol len vodným športom, alebo len splavovanim rieky Hron, ale aj uvedomenie si, že ako je dôležité rozloženie účastníkov a potom samotná spolupráca v tíme. Tak ako sú dôležití veslari, ktori fyzicky musia vynaložiť silu, aby sa mohol čln rýchlejšie splavovat, tak je dôležitý aj kormidelník, ktorý celú loď riadi. Tak ako je dôležité počúvat hlas kormidelníka, tak je dôležité veslovať. Tak je to aj v kresťanskom živote, tak ako potrebujeme počúvať hlas našich kňazov, tak potrebujeme aj tých čo slúžia. Ak je naša služba alebo misia o spolupráci a v tíme, nemôžeme zlyhať. Pretože čln sa ľahšie dostane do cieľa. A spoločným našim cieľom by malo byt nebo. Pomáhajme si v modlitbe, láske a dobrých skutkoch, aby sme ľahšie prišli s člnom všetci do neba.                                                                                                Maja

Tábor Stará Boleslav

17.-21.8. 2021

Stará Boleslav je historické mestečko v Čechách, ktoré je zároveň aj pútnickým miestom. Nachádza sa tu nádherná bazilika Panny Márie nanebovzatej. Práve tu sa nachádza komunita našich Dcér kresťanskej lásky - sestier vincentiek, ktorú sme sa rozhodli navštíviť a v spolupráci so sestričkami sme pripravili prímestský tábor pre deti zo sociálne slabších rodín. Tieto deti pochádzali naozaj z veľmi ťažkého a zložitého rodinného prostredia čo sa dalo pozorovať v správaní už prvých pár hodín po ich príchode do tábora. Bolo nám jasné, že to bude chcieť veľa trpezlivosti a lásky. :)

Deti v tábore boli vo veku 4-13rokov a každé bolo špecifické svojím spôsobom. Najviac nám dali zabrať tí najmenší, ktorým bolo treba asistovať takmer pri všetkom a len málo kedy nám vydržali pri niečom stáť alebo sedieť. Okrem súťaží a rôznych aktivít sme s deťmi navštívili čokoládovňu, kde si mohol každý vyrobiť svoju čokoládu, spoznávali sme zvieratká v kontaktnej mini zoo, navštívili sme pokladnicu baziliky a na záver sme mali spoločnú opekačku aj s rodičmi.

To ako nám deti dali zabrať, krásne dokazuje aj zážitok nášho MiSeVáka Kamila, keď istý pán, ktorý s nami cestoval v MHD videl ako Kamil trpezlivo znáša jedno z tých neposlušnejších detí, vytiahol 500Kč a chcel mu prispieť na tábor, pretože vraj niečo také ešte nevidel. :)

Na Slovensko sme sa vracali vyšťavení, ale plní radosti, že sme mohli nezištne darovať kúsok zo seba tým, ktorých nikto nechce.

"Maj súcit s chudobnými. Potom bude pokoj tvojho srdca nekonečný." Sv. Vincent de Paul

Misia Lomnička

11.-16.7. 2021

Lomnička je dedina, ktorá má 99% rómskych obyvateľov z toho väčšina sú deti. Už viac ako 10 rokov pôsobia v tejto rómskej osade rehoľné sestry z kongregácie Školských sestier sv. Františka v Dome Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Dom je miestom, kde sa rómske deti, mládež a všetci, ktorí chcú, stretávajú s Božou prozreteľnosťou. V dome sú zriadené dve zariadenia sociálnych služieb: Nízko prahová denná služba pre deti a rodinu a Komunitné centrum.

Cez leto sme sa rozhodli spraviť si týždňový výjazd na túto krásnu misiu a pomôcť sestrám a miestnym komunitným pracovníkom v práci s deťmi, ktorých tam je naozaj hojne.:)

Každý deň sme začínali rannou modlitbou so sestričkami, nasledovali raňajky a krátka porada k dnešnému dňu. Brána centra sa otvárala až 9:00 ale už 8:30 sa na ňu tlačili davy detí tešiacich sa na dnešný program. S deťmi sme pravidelne tancovali, súťažili, hrali futbal, loptové hry, kreslili a tak isto sme sa spoločne aj modlili. Deti boli naučené modliť sa každé ráno pred tým ako sa začali hrať a vždy keď sa hranie skončilo. Veľmi radi sa deti modlili aj korunku k Božiemu milosrdenstvu. Väčšinou prichádzali tieto deti špinavé a zanedbané, bolo jasné že pochádzajú z tých najchudobnejších rodín osady. No napriek tomu z nich sršala neskutočná energia a radosť zo života.

Som si istá, že sa im páčili všetky tie aktivity, ale myslím si, že najviac sa tešili z našej prítomnosti. Najkrajšia výhra a odmena bolo pre nich naše objatie alebo obyčajné chytenie za ruku či pohladenie. Vďaka sestričkám, za túto výnimočnú skúsenosť a verím, že sa vidíme o rok. :)

"Choďte na každú perifériu! Choďte a buďte tam Cirkvou so silou Ducha Svätého." Pápež František

Sviatok Sv. Vincenta 27.9.2020

Slávnostná svätá omša v ružinovskom farskom kostole, ktorý je zasvätený Sv. Vincentovi de Paul. Slávnosť celebroval novozvolený vizitátor Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti P. Tomáš Brezáni, CM. 

                                                                                                                                                                                                                         Zdroj foto: vincentini.sk 

Modranka

Zbierka boj proti hladu a Inka mala prezentáciu o misii na Hondurase a o Vincentskej charizme. 

Banská Bystrica

Kampaň - Taška sv. Vincenta 

Modlitba spojená so zbierkou oblečenia, drogérie a potravín. 

Víkend s deťmi a Zbierka Boj proti hladu

3.-5.7.2020

So začiatkom prázdnin prišiel aj náš víkend s deťmi. Tábor sa akosi zorganizovať za daných podmienok nestihol, ale myslím, že toto bolo jeho veľmi peknou náhradou:).

V piatok sme sa stretli s deťmi v Banskej Bystrici a po úvodných hrách sme sa pustili s chuťou     do pečenia medovníkov. Cesta bolo dosť pre každého a tak každý mal priestor na vykrajovanie svojich srdiečok. Ani sme sa nenazdali a popod nos nás šteklila nádherná vôňa prvých upečených výtvorov. Odmenou za dobre vykonanú prácu boli hry, ktoré bolo veľmi ťažké potom ukončiť:D.

Samozrejme bolo treba srdiečka aj pobaliť. Každý pekne jednotlivo a zaviazať bielou mašličkou. 

Ďalší deň nás čakala zbierka Boj proti hladu na Starých horách. Deti usilovne ponúkali srdiečka spolu so sestričkou Katarínou. Zostali sme aj na Svätej omši, po ktorej sme sa vydali na túru smer Špania dolina - Šachtičky. Neľahkú cestu sme zvládli a zaslúžene sme si oddýchli pri rozprávke.

Vyzbieraná suma poputovala na zbierku a my sme sa tiež pobrali v nedeľu domov. Veď prázdniny ešte len začínajú a my sme mali naozaj pekný štart. 

                                                                                                                        -m-

Valné zhromaždenie 2020

Nové voľby Koordinačného tímu

A prvé tohtoročné stretnutie je za nami. 18.1.2020 sme sa stretli členovia MiSeVi v Banskej Bystrici a prešli si voľbami nového koordinačného tímu. Po viacerých nerozhodných kolách sme nakoniec určili štyroch nových členov koordinácie, pričom sme zvolili aj nového štatutára a predsedu združenia. Nechýbalo ani poďakovanie sa našej doterajšej štatutárke Petronele, ktorá vložila celé svoje srdiečko do činnosti v MiSeVi. Nový tím si hneď pozbieral nápady od všetkých členov a spoločne sme si určili smer na rok 2020. To či sa nám naše plány vyplnia vie len Boh. Tak nám Pán Boh pomáhaj a koordinačnému tímu prajeme veľa správnych rozhodnutí a pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Nech sa skze Tvoje dielo oslávi Tvoje meno Pane.                      -m-

Vianoce a darovaný úsmev iným

vianočné návštevy

Povedali sme si, že Vianoce nie sú len o nás, ale hlavne o našom rozdávaní sa iným. Rozmýšlali sme, komu by sme spríjemnili advetné obdobie pred  narodením Ježiška. Nakoniec sme sa v sobotu 14.12.2019 vybrali do Domu Matky Terezy v Banskej Bystrici. Viete, vidieť ľudí v domove, ako sa tešia a prijímajú Telo Kristovo je tým najkrajším darčekom. Tá radosť, nadšenie, prosíkanie nech ešte spievame, vrúcne "detské" objatia..ten pocit sa dá len ťažko nahradiť. Zrazu si človek uvedomí, že nie len obdaroval, ale bol aj obdarovaný. 

Do večera sme si spoločne ako jedna veľká rodina pripravili večeru a keď všetko stíchlo a rozvietil sa stromček mohli sme začať večeru. Zahrali sme si hry, porozprávali sa a na ďalší deň navštívili ďalšie zariadenie Dom dôchodcov. Sv. omša v podaní pádreho Jožka Kudlu nakopla ľudí a zanechala všekých v zamyslení nad tým ako sme všetci povolaní vstať, počuť a hovoriť o Božom Slove. Aj my keď vidíme, počujeme a máme nohy ...predsa len nevyužívame všetky naše danosti. Ďakujeme Bohu za telo, ruky, nohy a všetko čo máme. Sláva Otcu, ktorý bol, je a zase raz nanovo príde....                                                                                                                               -m-

Naša Misevácka výprava Krakow 

Púť Poľskom s MiSeVi

     Poniektorí už začali piatkom v BB vo vlastnej réžii. V sobotu v skorých ranných hodinách, ešte  keď skoro celá BB spala sme začali putovanie po stopách Jána Pavla II., Božieho milosrdenstva, pokladov Krakowa a pre nás fanúšikov rozprávky Soľ nad zlato - prehliadku Soľnej bane Wieliczka. Z BB viedli naše stopy cez Oravienku smer Wadowice. S medzi zástavkou Klin. Keďže sme už z diaľky videli sochu Nášho Pána s rozopätými rukami, nemoholi sme odolať sa aspoň na chvíľu mu hodiť do náručia:) a vychutnať si krásne ranné výhľady. 

Vo Wadoviciach sme navštívili kostolík, kde chodieval ako dieťa Ján Pavol II. Bol na skok od jeho rodného domu. Dnes už prerobený do jeho celoživotného príbehu. Od jeho narodenia až po posledné verše Sv. písma, ktoré mu čítali tesne pred odchodom do večnosti. Na veži kostolíka, na ktorú mal ako dieťa dobrý výhľad stáli slová, ktoré ho sprevádzali po celý život:   

Čas uteká, večnosť čaká. V podstate jeho celý život bol prípravou na večnosť. 


Je aj ten náš? Nebojme sa, rozvtorme dvere Kristovi. 

Odtiaľ sme sa vybrali do vysvetielkovaného Krakowa, kde nás srdečne privítali naše sestry Vincentky. Po úspešnom zvládnutí schodov hore, dole:) nám brány kláštora otvorili cestu do krásneho kráľovského mesta. S uličkami, svetielkami, kočišmi, množstvami ľudí sme si vychutnávali jeho atmosféru a čas od času sme sa spoločne stíšili a vychutnávali Jeho prítomnosť. Prehliadku s Jožkovým výkladom sme zavŕšili s misio večerou v ukrajinskej reštike. Kde sme si ohriali srudíčka, brušká, nohy, ruky ...a vychutnávali si vzájomnú prítomnosť. Noc sme zakončili Sv. omšou unavení, no posilenení. 

Druhý deň sme navštívili Sankruárium Božieho milosrdentva, kde nám pádre Jožko odslužili Sv. omšu v slovenskej kaplnke. Potom sme mali svoj osobný čas pre stíšenie, prechádzku a ponorenie sa do Božieho milosrdentva. Po výbornom obede sme sa vybrali na miesta, kde mnoho baníkov pracovalo, aby sme napr. mohli mať fajné pečené kuriatko:). A tu 150 m pod zemou sme zakončili naše putovanie. Po mini pátračke:) sme naskočili do áut a pobrali sem do svojich rodín, prác....

Povzbudení, zocelení a pripravení svedčiť o Božom milosrdentve pre celý svet. 

Jedným slovom Ďakujeme Marek, Monika a celý tvoj nápomocný tím. +++

                                                                                                                                 Katka J.

OTVORENÉ FORMAČNÉ

IVV pre všetkých

Tento rok sme sa rozhodli, že Formačné stretnutia otvoríme pre nových ako aj "starých" členov. Naša púť intenzívneho Vincentského víkendu-IVV začala v piatok večer. Stretli sme sa pri Sv. omši, dali si  spoločnú večeru a pozreli si čiernobiely film o Sv. Vincentovi. Ťažký no zato Bohom sprevádzaný život Svätca nás zanechal v zamyslení sa nad sebou. "Konám vždy tak, ako by som mal?" V sobotu sme venovali celý deň Vincentovi. Jeho životu, posolstvu Vincentskej rodiny a myšlienkam, ktoré zanechal. Pomedzi prednášky sme si zahrali hry, dali si parádny gulášik a našli si čas aj na spoločné rozhovory. A na záver prišla nedeľa, kedy sme navštívili miestny dom pre chorých. Spoločná omša a hry nás opäť vrátili do detských čias a pripomenuli, že tešiť sa dá aj z malých radostí. Vidieť úsmev na tvárach ľudí v domove bol ten najkrajší darček pre nás. Bonusom bolo aj farebné jesenné počasie, tak prečo sa v ňom trošku nevyblázniť? Viď foto :D. Ďakujeme všetkým účastníkom a pokračujeme ďalej  v otvorených akciách.                                                                                                                                                                                            -m-

ZLET 2019 pod Tatrami

Lendak

Zlet s heslom: "Nech sa mi stane..." Nádherná ZMM akcia, ale predsa s našou maličkosťou. Tento rok sa akcia konala doslova pod Tatrami v dedinke Lendak. Áno, tá dedinka kde chodia v krojoch na Svätú omšu:). V rámci akcie sme sa zapojili ako všetky vetvy Vincentskej rodiny do prezentácie toho svojho súdka - MiSeVi. Program pokračoval prednáškami s misijnými alebo životnými skúsenosťami pozvaných hostí alebo členov našej rodinky. Zároveň sme využili priestor slávnostnej Svätej omši na vyslanie našich troch misionárok na ročnú misiu na HONDURAS. A tak Anastázia, Inka a Janka prebrali svoje misijné krížiky. Modlíme sa za ne a veríme, že tento čas bude pre nich spoznaním Boha z úplne iného pohľadu. V maličkých vďačnostiach, v chudobných a situáciách do ktorých sa dostanú...                                                                              -m-

Duchovná obnova 2019

Kopernica

Suma sumárum sme tento rok mali aj Duchovnú obnovu v malej dedinke Kopernica medzi horami. Prijali nás tu sestričky a my sme tak mali pokojné miesto na načerpanie nových síl. Témou cvičení boli Čnosti podľa Svätého Vincenta. Sprevádzal nás páter Janko, ktorý nám jednotlivé body priblížil peknými príkladmi z nášho života. Priestor bol aj potrebné ticho a zahĺbenie sa do seba a odpovedanie si do akej miery žijem s čnosťami.  Samozrejme nemohli chýbať ani diskusie na ujasnenie čo áno a čo nie spolu s modlitbou. Ďakujeme za tento krásny a plodný čas kedy sme splynuli s prírodou a mohli nasať nových síl, ktoré sa v dnešnom svete tak rýchlo míňajú.                                                                                                   -m-

TORNAĽA 2019

Diecézne stretnutie mládeže Rožňavskej diecézy


Posledný aprílový víkend sme sa zúčastnili veľmi peknej akcii v Rožňavskej diecéze. Miestom stretnutia bola Tornaľa, kde sa zhromaždilo na moje prekvapenie veľa nielen mladých ľudí, ale zastúpenie mali všetky vekové kategórie. Po slávnostnej Svätej omši s Mons. Stanislavom Stolárikom sme sa presunuli občerstviť a program pokračoval zážitkami  a svedectvami z Panamy. My sme spolu so ZMM stvárnili scénku so závislosťami, ktoré na nás číhajú na každom kroku a pred ktorými sa nás Ježiš neprestajne snaží chrániť. Nasledovalo predstavenie Misevi a ZMM sprevádzané svedectvámi a aktivitkami. Na záver sme sa  spoločne pomodlili Korunku Božieho Milosrdentva a o.biskup nás požehnal na cestu domov. Ďakujeme za pozvanie a príjemne stvárený čas. Veríme, že akcia mala svoje ovocie.

Valné zhromaždenie 2019

Začiatok roka 2019 sa pre ná s už tradične nieslo v duchu valného zhromaždenia. Zhodnotili sme predchádzajúce a pripravili si v mene Božom aj plány na nadchádzajúce obdobie. Sme radi, že sa nám podarilo zorganizovať toľko akcií ako si môžete pozrieť pod týmto článkom. Zároveň sa musíme pochváliť našimi krásnymi piatimi narodeninami.

Deň s chudobnými

17. november 2018

Deň voľna, deň zatvorených obchodov, deň, ktorý si môže každý oddýchnuť. Niektorí ľudia sa, ale rozhodli tento deň venovať druhým a zúčastniť sa akcií po celom Slovensku - Deň s chudobnými. Tento deň venovaný chudobným vznikol na podnet minuloročného výročia Vincetskej rodiny.  17. novembra sa nám podarilo zapojiť vo viacerých kútoch Slovenska a poňať chudobných z každej stránky. Poďme bližšie k jednotlivým udalostiam:


BRATISLAVA

V hlavnom meste sme navšítivili Dom Dôchodcov, kde sme si chceli uctiť starších ľudí a spríjemniť im všednú sobotu. Nesmelo sme nastúpili pred staršie dámy a pánov, po krátkom úvode sa ale atmosféra uvoľnila. Pripravili sme si pre nich sladké prekvapenie a malé hudobné vystúpenie na ktoré sme si pozvali folkloristov s basou, akordeónom a huslami. Švárni chlapci:), nám do tónov hudby spievali pesničky, ktoré si o chvíľu vyberali ľudia na želanie. Bolo veľmi milé sledovať reakcie ľudí, ktorí sa započúvali do slov piesní. Každý si nimi pripomenul svoje spomienky, ktoré vyvolali slzy, smiech, úsmev,..a u niektrorích zase chuť si trošku aj zatancovať. Čas išiel proti nám a milé posedenie pri koláčikoch a hudbe sa blížilo ku koncu. Záver sprevádzal dlhý potlesk a poďakovanie oboch strán. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto dojímavého stretnutia. 

                                                                                                                                          -m-

*Folkloristi: LH Muzikoši - odporúčam túto milú zostavu:)

ZVOLEN

Vo Zvolene sa podujali na Deň s chudobnými Janka s Marekom. Spolu pripravili pre chudobných obed, ktorý podávali vonku a počasie ako vidíme im pekne prialo. Ďakujeme:).

ROZŇAVA

Deň s chudobnými prebiehal s deťmi v rožňavskom centre,kde nechýbali úsmev na tvári, spev, modlitba a tvorivosť.. Keď našou oporou, je nám živý Pán.. 😇😍

Misia Rožňava

Vysielacia sv. omša

Nádherný jesenný deň nebol len tak výnimočný svojími rekondnými teplotami, ale tiež našou vysielacou sv. omšou v Rožňave. Misevi sa stretlo v rožňavskej katedrále, aby sme spolu slávnostne odovzdali krížiky na ročnú misiu v Rožňave na biskupskom úrade. Majka s Tomášom budú veľmi potrebovať naše modlitby. Misie v zahraničí sú náročné, ale taká slovenská misia, nie je o nič jednoduchšia. V nedeľu 21.10. 2018 sme ich na túto neľahkú cestu vyprevadili.
 ...viac nám povedia fotky:)                                                                                         -m-

Ukrajinský tábor

- teenageri:)


Je tu víkend. Ostali sme tu už iba dvaja - Peťo a Majka. Odpustovou slávnosťou a exkurziou mesta Černivci sme pookriali naše unavené zmysly z minulého táborového týždňa, hoci prirodzená radosť, ktorá v nás ostala, sa nedala uhasiť ani tvrdým spánkom v ubytovni. Misionárky Zuzka, Mária a Evka sa pobrali s otcom Koľom na náročnú 7-hodinovú cestu k slovenským hraniciam. V nedeľu večer sa však vo dverách a v daždi objavili ďalší naši MiSeVáci - Tomáš, Inka, Janka, Anastázia a Petronela. Plní bázne a očakávaní sa vyčerpaní z cesty dostali k nám na farskú ubytovňu v areáli kláštora sestier Vincentiek v Storožynci. Po omši a večeri sme zasadli na bojovú poradu a dohodli sa na základnej stratégii misionárskeho boja v nasledujúcom táborovom týždni. Účastníkmi má byť mládež od 14 do 19 rokov, čo v nás vyvolávalo mierne obavy. Hlavnou témou tábora boli "Prázdniny s Bohom!".

Prvý deň, pondelok, sme sa hneď po raňajkách pustili do nášho misijného zápasu. Každý akosi inštinktívne vedel, čo má robiť: posledné prípravy, nákupy, nakladanie batožiny s táborníkmi do dodáviek a vyrážame smerom na Karpaty do malebnej dediny Jasiňa. Po tom, čo sme sa ubytovali v chate pod horami, sme absolvovali prvé zoznamovacie aktivity s našimi novými ukrajinskými kamarátmi. Rozdelili sme sa do skupiniek a nastavili pravidlá. Tábor bol o to náročnejší, že sme nemali kuchárku, takže sme spoločne varili, všetko pod dohľadom Majky, ktorú sme pasovali do rádu hlavnej šéfkuchárky. Deň sme zakončili na miestnom štadióne loptovými hrami a chlapci si spolu s dievčatami zmerali sily pri preťahovaní lanom. Kto vyhral? To vonkoncom nie je podstatné...

Utorok sa opäť niesol v duchu hier, no hlavným ťažiskom dňa bola turistika do miestnych kopcov a lesov. Cestou nás zastihol menší dážď, ktorý sa nám postaral o ďalšiu neplánovanú aktivitu. A bol to veru vzrušujúci zážitok, keď sa táborníci ochotne a spontánne podujali poznášať seno do snopov, čím pomohli horalskému bačovi aby seno nezmoklo. No a svätá omša v lese na improvizovanom oltári z kmeňa stromu, to sa len tak nevidí. Ale chrám, o ktorý sa nám postaral les, bol naozaj vydareným miestom pre slávenie liturgie. Po tom, čo sme sa nasýtili duchovným chlebom a vínom, sme sa pre zmenu pustili do pominuteľného pokrmu, opekaných klobás a špekačiek. Po návrate do tábora sme sa ešte chvíľu zabávali a išli sme spať.

Ako každý deň tábora, aj tento bol trochu o niečom inom. Streda sa niesla v duchu milovanej Božej ovečky. Každý táborník sa vcítil do roztomilého, poslušného a užitočného zvieratka - do ovečky - cez rôzne aktivity. Všetci sme sa pustili do kreslenia ovečiek na biele tričká. A keďže mnohí z prítomnej mládeže majú radi maľovanie, z tričiek vznikli hotové umelecké diela, na ktoré by aj Picasso zazeral závistlivým okom. Pozreli sme si duchaplný film a večerná adorácia pred Eucharistickým Kristom, Božím Baránkom, bola úžasnou bodkou za dnešným ,,ovečkovským" dňom. Ale pozor, slovo úžasný na Ukrajine v tomto kontexte určite nepoužívajte, lebo úžasný je v ukrajinskom ponímaní pocit vyjadrujúci ohromenie pri pozeraní hororového filmu. Podobne ako slovo čerstvý znamená skazený, alebo spojiť znamená opiť sa alkoholom, či páchnuť znamená voňať. No nesmieme sa ničomu čudovať, lebo sme v trochu inej kultúre a misionár sa musí vedieť rýchlo prispôsobiť.

Štvrtok sme strávili v rekreačnom horskom centre Bukovel. Oči aj ústa sa nám otvárali, keď sme videli, aké horské atrakcie Ukrajina ponúka. My sme sa podujali vyskúšať iba jednu z nich, a to lanovku. Cesta ňou bola naozaj pekná, a po výstupe na najbližší horský vrchol sme absolvovali krátku turistiku. Ešte zopár hier v prírode a putovali sme domov. Večer si táborníci pre nás pripravili kultúrny program a ukázali nám, čo všetko dokážu: hra na klavíri, ukrajinské piesne a hymna nás dojali. No čo Boh nechcel, alebo možno to bola iba jeho skúška, v tábore vypukla malá črevno-žalúdková epidémia. Ešteže každá druhá ukrajinská táborníčka túži byť zdravotnou sestrou, a tak bolo o pacientov dobre postarané. O tie vážnejšie stavy sa, samozrejme, postarala naša profesionálna zdravotná sestra Janka.

Piatok bol dňom, kedy sa táborníci mali naučiť, že lepšie je byť s Kristom vo večnosti ako v pekelných mukách v zatratení. Znie to tvrdo, no nedá sa nič robiť, aj o tom treba hovoriť. Hrou sme decká pripravili, ale poklad večného života museli objaviť samé. Dve družstvá sa vybrali na púť za pokladom. Správnou cestou ich navádzali rôzne indície. Bolo to naozaj dobrodružstvo plné mostov, opustených senníkov a stromových dutín plných kadejakej hávede. Poklad bol, našťastie, nájdený a bolo ho vidieť z miestneho dreveného kostolíka na kopci, v ktorom sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Čo myslíte, čo bol ten poklad?

Nasledujúcou svätou omšou sa však tento dobrodružný deň ešte vôbec nekončil. Prišla hodina strachu a vyslobodenia. Ako improvizované peklo poslúžila chatová pivnica. Bol v nej stuchnutý pach, teplo, čerpadlo a zopár nahnitých zemiakov. A samozrejme, výskanie a vzlykanie táborníkov so šatkami na očiach, ktorých tam doniesol miestny diabol s posluhovačmi v čase, keď sa nič netušiaci mládežníci zabávali na dvore. Vyslobodiť ich mohol iba ten, čo uspel v skúške, a keďže takých veľa nebolo, muselo nastúpiť anjelské komando animátorov, ktoré decká priviedlo priamo pred Eucharistiu do chrámu, kde sa mnohým otvorili oči a pochopili, čo je tým tajným pokladom, čo celý deň hľadali.

A je to tu, sobota a s ňou dojímavé lúčenia. Priznám sa, tieto emócie nezvládam a radšej by som iba povedal pryvit a skryl sa niekde z očí, no nedá sa nič robiť. Priania a objatia sú súčasťou táborového lúčenia, ktoré musí zvládnuť aj chlap. A aj napriek tomu, že ukrajinčinou sme sa veľmi dohovoriť nedokázali, zistili sme, že to vôbec nie je problém, lebo kde je obetavá Láska, tam sú slová aj tak zbytočné. Mikrobusy s mládežou odišli, no a nás čakala ešte náročná cesta s otcom Koľom k slovenským hraniciam. To je však už iné dobrodružstvo, ktoré zostáva už iba v našich misionárskych spomienkach.

                                                                                                                                       -pk-

Ukrajinský tábor

- deti:)

Na našu spoločnú misiu sme vyrazili v sobotu 21.júla 2018, keď sme prekročili ukrajinskú hranicu a zvítali sa s otcom Koľom, ktorý nelenil a na naše pôsobisko nás odviezol síce dlhšou, ale za to krajšou cestou, ktorá okrem iného viedla cez stred Európy a nezabudli sme navštíviť ani hrob bl. Marty Wieckej v mestečku Snyatin. Tu sme sa na ďalší deň ocitli na odpustovej slávnosti.

Misiu sme začali o dva dni po našom príjazde. Pred farou sme spolu s deťmi naskákali do áut a dodávok, ktorými sa na Ukrajine bežne pohybuje a vybrali sme sa bláznivými cestami na miesto nášho táboru - do Bojan. Tábor sa konal v centre, ktoré pozostáva z kostolíka, domčeka, kde sa býva, futbalového a volejbalového ihriska a táboriska. Centrum spravuje poľský páter Marcin, ktorému rozumieme o čosi viac ako ukrajinským ľuďom. Jeho verným pomocníkom je psík Túzik, ktorý nám a deťom robil po celý čas spoločnosť. Po ubytovaní sme zistili, že na nás cez týždeň čaká sychravé počasie a tak sme využili pekný čas a šli sme sa s deťmi kúpať na neďaleké jazero, čomu sa veľmi potešili a poriadne sa vo vode vyšantili. Odohnala nás prichádzajúca búrka. V centre nás čakal výborný obedík, po ktorom sme sa pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu a nasledovali zoznamovacie hry, ktoré bolo zo začiatku trošku zložitejšie vysvetliť a pochopiť, ale keď sme sa do toho všetci spolu dostali, deti sa tak smiali, až padali zo stoličiek. Ešteže sme mali našu excelentnú tlmočníčku Evku! Hry sme prerušili modlitbou sv. ruženca, po ktorom sme si pochutili na večeri. Nasledovalo hranie spoločenských hier a vymaľovávanie si. Žasli sme nad tým, ako aktívne sa detičky zapájali do modlitby a liturgie.

Decká sme rozdelili do troch skupiniek, každá mala v určitý deň presne stanovené povinnosti. Mali na starosti upratovanie po jedle, celého domu no a v neposlednom rade prípravu na liturgiu. Podľa toho sa po raňajkách rozleteli a táborový deň mohol začať. Sestrička Mariana si pripravila katechézy, z ktorých sme mohli aj my načerpať (keď sme teda práve niečomu porozumeli). Druhý deň sa deti tiež mohli vyšantiť pri rôznych hrách vo vnútri, ale aj vonku. Veľmi zanietene vyrábali táborové tričká, každý v duchu svojho tímu: Máriine deti (vedúci Majka L. a sestrička Miriana), Karmelata (Evka a Zuzka) a Marvel (Majka S., Peter a zdravotníčka Dana). Deti sa činili a my sme sa tešili, keď sme mohli pozorovať, ako sa pri rôznych aktivitách ukazujú ich dobré vlastnosti a krásne charakterové črty.

Ani nevieme ako, prišla streda, skočili sme do druhej polovice tábora. Trošku unavení z nočného dozoru na chodbách, ale odhodlaní, sme sa všetci tešili tomu, čo nás ešte čakalo. Dni mali podobnú štruktúru, tímy sa striedali pri plnení povinností, za čo boli bodovo ohodnotení. Stredajší táborový deň dostali deti za úlohu porozmýšľať nad svojimi talentami a nacvičiť si rôzne talentové ukážky. Popri tom sa, samozrejme, nezabudli hrať. My sme takto získali čas, aby sme pripravili ozajstnú táborovú olympiádu. V rámci disciplín mali deti ťahať ústami cukrík zaviazaný na šnúrke, hľadať súčet čísiel, skladali puzzle, spratávali zápalky naspäť do škatuľky so zaviazanými očami, ale sa aj zahrali na popolušku. Toľkého zanietenia pri všetkých týchto aktivitkách! Deti rozdelené do olympijských tímov spojila v jedno modlitba ruženca no a namiesto večere sme si spolu vonku opekali. Potom nasledoval talentový večer: deti spievali, hrali, zapletali vrkoče... Večer, ale aj celý deň, sme zakončili piesňami s gitarou.

Predposledný táborový deň bol vcelku akčný. Po raňajkách sme naskákali do autobusu, ktorý nás zobral na výlet! Najprv sme navštívili hrad Chotin, ktorý sa výšil ponad rieku. Mohli sme tu vidieť mučiareň, dobové pracovné stroje, delá, ale aj miestnosti plné obrazov. Dali sme si tu svačinku a navštívili sme tiež pravoslávny chrám, ktorých je na Ukrajine ako húb po daždi. Ďalej sme navštívili kostol sv. Nikolaja, ďalej Katedrálu, v ktorej sme mali sv. omšu, a tiež hrad v mestečku Kamianec Podolski. Tu nás chytil dážď, ale nevadí. Skryli sme sa v reštaurácii, kde nám počas prechádzky na hrad navarili obedík. Deti cestou naspäť v autobuse od únavy zaspali, a tak načerpali sily na posledný večer, kedy sme spoločne pozerali fotky z uplynulých dní, a ešte sme sa mohli spolu pozabávať.

Posledný deň tábora sme začali ako zvyčajne - rozcvičkou, modlitbou, raňajkami a uchopením tímových úloh. Tábor sme zavŕšili hľadaním pokladu, kedy deti na každom stanovišti dostali indíciu za správne odpovede. Na stanovištiach sa modlilo, zbierali sa kvietky na obetné dary, hádali sa hádanky, ukazovala sa pantomíma, rozosmieval sa horár, a tiež sa čosi hľadalo pod pohárikmi. Keď deti pospájali indície, vytvorili otázku. Jej odpovedaním našli miesto pokladu: kostol. Je to miesto, kde býva Ten, ktorý ťa stvoril. A pozval deti, ale aj nás. Takto krásne sme zavŕšili našu táborovú misiu - v dome Toho, ktorý to všetko zariadil a zorganizoval. Na Jeho dokonalej hostine. Zobral si nás do ruky ako svoje ceruzky a skrížil naše cesty s cestami týchto ukrajinských drobcov, ktorý boli v závere úžasní, ako aj po celý ten týždeň. Posledná fotka, posledné objatia, lúčenie... A už sme sa opäť valili po bláznivých ukrajinských cestách, každý svojim smerom. Do Storožynca, Pánky a Snyatiny. Uvidíme sa ešte niekedy? Veríme, že áno, veď už na ďalší deň sme sa s niektorými deťmi stretli na odpustovej sv. omši v Storožynci.

                                                                                                                                                   -zv-

Tábor gEDEóN


Po siedmych táborových dňoch zábavy, hier, dobrodružstiev a emócií sa deti pobrali domov. Niektoré lúčenia boli naozaj srdcervúce. A aj tí najtvrdší táboroví chlapci a dievčatá, čo vraj nikdy neplačú, neudržali na uzde svoje city a ich objatia boli tou naozajstnou odmenou pre animátorov a náčelníka tábora Gedeóna. A čo sme vlastne prežili, že sme sa tak rozcítili?

V nedeľu - v deň svetla - sa deti zhromaždili v pastoračnom centre malebnej dedinky Zubák a po krátkom čase sa rýchlo udomácnili. Všetko sa začalo vyvíjať tak nenápadne a tajomne. Opiekli sme si špekáčiky sponzorsky darované firmou NORD Svit a chystali sme sa spať. Keď už bola vonku tma, tak aj v celom táborisku nečakane zhaslo svetlo. Táborníci sa preto vybrali svetlo hľadať na okraj lesa, kde ho naozaj našli, a zároveň našli aj list - odkaz od oddaného Božieho bojovníka Gedeóna, patróna tábora. Gedeón im v liste ďakoval za odvahu ísť v tme po jeho svetelných stopách a vyzval ich, aby sa stali jeho odvážnymi pomocníkmi pri ochrane sveta a prírody. Deti na znak prijatia tejto úlohy poslali k nebu lietajúce lampióny.

Prvé táborové ráno prinieslo ďalšie prekvapenie. Z kohútikov prestala tiecť voda. Deti boli zmetené a nevedeli čo sa deje. Vznikol núdzový stav. Nemohli sa umyť, napiť a príprava obeda bola tiež ohrozená. Tak sa teda rozhodli hľadať náhradný zdroj vody. Našli ho pri studničke spolu s vodníkom, ktorý sa o odstavenie vody v tábore postaral, aby táborníkov priviedol až k sebe. Vodník bol skutočne autentický a niektorí mladší táborníci mali naozaj problém rozoznať realitu od rozprávky. Okrem vodníka našli deti aj ďalší list od Gedeóna. Podľa jeho inštrukcií boli rozdelení do družstiev a začali si formovať identitu svojej skupinky. Vytvorili si názov, bojový pokrik, dohodli sa na tímovej stratégii zbierania fazuliek za dosiahnuté úspechy, a samozrejme, keďže žiadny tábor nemôže byť bez charakteristickej hymny, všetci sa jednu chytľavú pieseň poctivo naučili. Celý deň sa potom niesol v znamení vodných hier a večer, tak ako každý nasledujúci, bol deň ukončený duchovným slovom od táborového náčelníka zatiaľ neodhaleného Gedeóna.

Utorok bol dňom ochrany zeme a rastlín. Navštívili nás dievčatá z organizácie Deti čistej Zeme n. o., ktoré nás hrami a súťažami naučili, ako separovať odpad a ako sa o prírodu starať. Poobede deti čakala výprava na okolité lúky, kde na vyznačenej ceste nachádzali odkazy a úlohy. Nakoniec táborníci našli aj rozprávkovú starenku - bylinkárku, ktorá ich naučila niečo o liečivých rastlinách a plodinách, ktoré môžu nájsť voľne na lúke či v lese. Spoločne si s ňou v kotlíku uvarili bylinkový odvar, ktorý im náramne chutil. Od starenky sme sa už ponáhľali na svätú omšu, kde nás dedinčania odmenili potleskom za spev aj ostatné službičky, ktorými sme obohatili túto slávnostnú chvíľu. Večera bolo skutočné výdatná, plná nátierok a syrov od spoločnosti Lunter (AlfaBio), ktorá sa takto rozhodla tábor podporiť. Listom od Gedeóna doručeným záhadnou a trocha uletenou poštárkou boli deti uvedené do vývoja ďalších dní ich pobytu.

Streda bola dňom slnka a mesiaca. Hneď po raňajkách a modlitbe sme sa rozdelili do áut, no keďže niektoré nechodili, skúsili sme celý tábor "nasáčkovať" do 2 osobných áut :). Na parkovisku sa nám to podarilo, no autá medzi tým prišli, jedno z nich dokonca elektrické, tak sme cestovali ako sa patrí - podľa predpisov. A docestovali sme až do firmy janom, ktorá sa ochranou prírody zaoberá prakticky: stavajú a prevádzkujú obnoviteľné zdroje energie a podporujú elektromobilitu. Športovo-vedemostný program nám v ich krásnom areáli pripravili ochotní mladí ľudia z o.z. MAJKI. Deti boli obdarované peknými cenami aj sponzorskými darmi v podobe šiltoviek, tričiek a cyklistických fľašiek. Poobede, už v Zubáku, si každý táborník skrášlil svoje tričko špeciálnou umeleckou technikou - batikovaním, a navyše sme sa naučili vyrábať kvalitné mydlá odliate do rôznych tvarov inšpirovaných prírodou. Deň sa potom niesol v znamení relaxu a loptových hier. Večer prišla opäť uletená poštárka a deťom doručila poštu, ktorú si písali navzájom a priniesla aj ďalší pozdrav od Gedeóna na ktorý už tak netrpezlivo čakali. Chlapci a dievčatá však nechceli nič nechať na náhodu a poniektoré sa rozhodli, že Gedeónovi búdu písať listy, pokým sa skutočne neobjaví. Gedeón ich starostlivo čítal a počas tábora ich skryte sprevádzal.

Štvrtok sa niesol v znamení zvieratiek, správneho prístupu k nim a ich ochrany. V tento deň sme, žiaľ, zažili počas hier aj zopár menších úrazov, ale prítomnosť na všetko dohliadajúcich zdravotníčok všetko vyriešila. Svätá omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda samozrejme nemohla chýbať. A o zábavu na večernej diskotéke sprevádzanej šmolko-hudbou a tancami uviedol DJ Slimák s takmer skutočným domčekom na chrbte a obrovskými anténami na hlave. Večerná zábava sa niesla v duchu predvádzania rôznych vystúpení táborníkov a za svoje výkony boli aj patrične ohodnotení fazuľkami.

Piatok bol dňom človeka, a zároveň dňom, kedy mal prísť do tábora dlho očakávaný a ukrývaný Gedeón. No ešte pred tým museli deti dokázať, že sú hodné stretnutia s týmto Božím bojovníkom. Preto sa táborníci vybrali na potulky dedinkou Zubák na stretnutie človeka s človekom, teda s ľuďmi v nej, ktorým sa snažili vykonať zopár dobrých skutkov. Po tejto úspešnej misii sa vydali hľadať ďalšie dobro v sebe dobrodružnou výpravou lesom, počas ktorej si museli navzájom pomáhať, spolupracovať, riešiť rôzne záhady a pri tom stretávali rôzne rozprávkové bytosti, ktoré vytvárali tu správnu tajomnú atmosféru fantazijného lesa. Nadišiel večer a naši dobrodruhovia museli podstúpiť úplne prirodzenú záležitosť, ktorou je kliešťová obhliadka. Chvála Bohu zopár kliešťov sa objavilo iba na animátoroch, ktorí sú našťastie už na všeličo zvyknutí a nie sú to vôbec fajnovky. Teraz prišla chvíľa, ktorou sa dobrodružstvo tábora schýlilo k svojmu záveru - stretnutie so samotným Gedeónom. Deti k nemu prichádzali po jednom na okraj lesa. Gedeón ich milo prijal, poďakoval im za všetko krásne, čo spolu prežili a ukázal im najväčší poklad, ktorý v Zubáku objavil: v krabičke pod bielou plachtou bolo uložené zrkadlo, a keď sa nad ňu dieťa naklonilo, zbadalo seba samého. Áno, to bol a je najväčší poklad Gedeóna - deti, ktorým patrí svet zajtrajška. Gedeón ich na rozlúčku povzbudil, aby aj naďalej boli dobrými ľuďmi a chránili všetko dobré a krásne, čo pre nich Pán Boh stvoril. Bol to skutočne dojímavý zážitok pre deti aj animátorov. Vrcholom dňa však nebolo samotné stretnutie s Gedeónom, ale stretnutie s Tým, ktorý Gedeóna poslal, s Božím Synom ukrytým v Najsvätejšej sviatosti oltárnej - v Eucharistii.

Sobota bola dňom, ktorým sa vlastne toto rozprávanie začalo, a to už z časti poznáte: dojímavé lúčenia a radosť našich táborníkov, ktorí si mohli za získané fazuľky vybrať rôzne veci z táborového obchodíka.

To by bolo asi tak všetko, no my MiSeVáci týmto táborom nekončíme. Čakajú nás ďalšie misie, cez ktoré chceme priniesť vieru, nádej a lásku sprevádzanú radosťou pre všetkých tých, ktorý o ňu z akýchkoľvek dôvodov prišli.

Tábor gEDEóN sa podarilo zrealizovať aj vďaka mnohým ďalším skvelým ľuďom z vincentskej rodiny a firmám ako GreenWay a Voltia ktorí nám venovali svoju finančnú aj nefinančnú podporu a modlitebnú oporu. Ďakujeme!

                                                                                                                            -pk-

Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli na tento aj vďaka Vám skvelý tábor!!!

gEDEóN

Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

Tento rok sa naši členovia rozhodli svoju pozornosť okrem iných aktivít zamerať na deti zo sociálne slabších pomerov, pre ktoré plánujeme pripraviť týždenný letný tábor. Túžime, aby aj tieto deti mali možnosť zažiť niečo pekné, na čo by mohli spomínať, a hlavne, aby neprestali veriť, že dobro a láska ešte existujú, a preto sa vždy oplatí žiť.

Sociálny tábor s názvom "gEDEóN" sa bude niesť v téme spoznania a odhaľovania tajomstiev stvorenia sveta, prírody a človeka. Pomocou pestrých zážitkových aktivít a hier chceme zdôrazňovať úctu k životu, vzťah k sebe samému a druhým ľuďom a dôležitosť ochrany životného prostredia, v ktorom žijeme.

Finančne nás môžete podporiť na číslo účtu vedeného v Slovenskej sporiteľni:

IBAN: SK0209000000005057251137 - BIC/SWIFT: GIBASKBX

Do poznámky uveďte: tábor gEDEoN

Ak sa rozhodnete podporiť nás nefinančne, môžete nás kontaktovať a dohodneme sa:

Predseda združenia - Baštová Petronela: + 421 911 828 839; misevi.slovakia@gmail.com

Zodpovedný vedúci tábora - Paroha Mário: + 421 911 668 353

Ďakujeme Vám za akúkoľvek pomoc a Vaše modlitby!

MISEVI rodinka a jej vysielacia sv.omša na Kazachstan:)


MISEVI SLOVAKIA

na návšteve MISEVI POLSKA

Sadli sme do auta jednu peknú sobotu v skorých ranných hodinách a namierili si to rovno do Zawadky na druhej strane Tatier. Boli sme sa spoločne pozrieť ako prebieha taká Obnova na poľský spôsob. Na naše prekvapenie tam bolo veľmi veľa mladých ľudí. Spoločný čas trávili pri stravovaní, ktoré si sami pripravovali, pri prednáška, ktorým predchádzali úsmevné zato originálne úlohy, predstavenie organizácie pracujúcej s bezdomovcami, hrami, prezentáciou našej maličkosti a samozrejme slávnostným ukončením dňa Sv. omšou. Príjemná výmenna skúsenosti, rady a tipy ako sa to dá inak sme si pekne vymenili a dohodli, že naše stretnutie určite nebolo posledné. Už teraz sa tešíme na spoločnú spoluprácu...Ďakujeme :)

GENERAL ASSEMBLY MISEVI

SALAMANCA 22. - 26.2. 2018

Krajiny ako Nemecko, Brazília, Kolumbia, USA, El Salvador, Španielsko, Írsko, Taliansko, Libanon, Mexiko, Poľsko, Venezuela... sa zúčastnili svetového stretnutia MISEVI. Jazykovú barieru vyriešili šikovní tlmočníci, ktorým sme dali voľno pri prezentovaní MISEVI SLOVAKIA. Prezentácia zaznela v troch jazykoch angličtine, španielčine a francúzštine. Výstižný opis nášho pôsobenia a zhrnutie nášho smerovania si zaslúžil veľký potlesk a pochvalu:). A už o nás vedia všade:).

Hlavnými bodmi podujatia bola diskusia o dianí za posledné štyri roky (kedy bolo stretnutie na Kostarike). Kam sa koordinačný tím MISEVI INTERNATIONAL posunul, ako plnil svoje poslanie a čo naopak zanedbal. Tieto podnety tvorili aj základ pre plán na daľšie štyri roky, ktoré si už musí zmenežovať nový koordinačný tím. Tri úvodné dni, poučenie o celkovom priebehu a v nedeľu nastal deň D. Začalo hlasovnie. Voľby boli náročné a trvali dlhšie ako sa predpokladalo...jednotlitvých zvolených oficiálne oslovil P. Tomás Mavric CM s otázkou či prijímajú členstvo, niektorí svoje nominovanie museli odmietnúť. Všetko však nakoniec dopadlo na výbornú a tažký proces nám ponúkol mená nového tímu MISEVI INTERNATIONAL. Jeho prezidentom je bývalý prezident MISEVI LIBANON a členovia z USA, Španielska, Venezuely a Kolumbie. Pekne poskladané za rôzne časti sveta. Slovensko aj keď ešte nemôže voliť, sa predsa aktívne podielalo na asistencii pri všetkých častiach programu ako aj voľbách. Assembly bolo síce ukončené slávnostnou sv. omšou, ktorú slúžil P. Tomás Mavric CM, ale v naších srdciach zostanú spomienky ešte dlhé roky. Veríme, že nový tím zostáva naďalej aj vo vašich modlitbách, aby sme spoločne tiahli jedným a predsa jedinečným spôsobom.                                                   M.

Valné zhromaždenie 2018

Čo bolo minulý rok a čo nás čaká tento rok?

Táto otázka bola nosným zamyslením pre všetkých členov Misevi v Banskej Bystrici. Zasadli sme k "okrúhlemu stolu" a po trojdňovej diskusií sme si prešli detailne celý minulý rok, naplánovali smer na rok 2018 a poďakovali Bohu, že stále stál pri nás. Záverom stretnutia bola slávnostná sv. omša pri ktorej sme si obnovili naše sľuby. Veríme, že na krídlach lásky budeme naďalej slúžiť jeden druhému, okoliu, rodinám, priateľom, kolegom a vlastne celému svetu, ale najmä Bohu. Už čoskoro začneme odhaľovať naše plánované plány:). *M.

Síce akcia ZMM, ale zapojili sme sa aj my Miseváci

Alebo ako prevetrať pred pôstom šaty...

ZMM-áci, majú parádne plesy. Konajú sa každoročne v Nitre, kde sme svojou maličkosťou v tomto ročníku prispeli aj my. Kto by si predsa nechal ujsť Movie night s hviezdnym chodníkom, alebo červeným kobercom. Pekná zábava bola spravádzaná tombolou, vtipným programom a asi až zo zákulisia vytiahnutými tanečnými kreáciami. O hudobné vyžitie sa postaral DJ, ktorý pri vkladaní pesničiek do svojej rebríčkovej hitparády, asi vôbec nebral ohľad nato, že vybral len to najlepšie z najlepšieho a nemali sme čas ani okamih si počas tanečného kola sadnúť.  Ďakujeme ZMM za vydarenú akciu.

Deň oslavy s chudobnými

17.11.2017


Bratislava - útulok sv. Lujzy

Misevi sa spolu so ZMM vybrali potešiť chorých do útulku sv. Lujzy v Bratislave. Dopomohli k tomu najmä sladké a slané dobrôtky, ktoré pripravili návštevníci stacionára a dom na pol ceste Dom nádeje. O zábavný program sa postarali dievčatá zo ZMM. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a tým nám umožnili stráviť príjemné doobedie.

Banská Bystrica


Námestovo


Nitra


   NÁBOR ORAVSKÁ PRIEHRADA - VERÍM PANE

ĎAKUJEME !!!

  ZUZKA je už na HONDURASE:)


WORKSHOP LUMEN FESTIVAL

 3.6.2017  ZŠ Angely Merici, Trnava

Misia - štýl života

Cítiš vo svojom živote nepokoj? Chýba ti niečo v Tvojom každodennom kolobehu povinností a starostí? Boh ŤA volá, aby si urobil VIAC! Tak vyjdi zo svojej komfortnej zóny a povedz ÁNO Božiemu dobrodružstvu...

400.sté výročie :)

LUCKA IDE NA HONDRUAS - Vysielacia sv. omša