Udalosti
- kde sme všade boli -

Prežiarme Božou slávu naše problémy.

Tábor gEDEóN


Po siedmych táborových dňoch zábavy, hier, dobrodružstiev a emócií sa deti pobrali domov. Niektoré lúčenia boli naozaj srdcervúce. A aj tí najtvrdší táboroví chlapci a dievčatá, čo vraj nikdy neplačú, neudržali na uzde svoje city a ich objatia boli tou naozajstnou odmenou pre animátorov a náčelníka tábora Gedeóna. A čo sme vlastne prežili, že sme sa tak rozcítili?

V nedeľu - v deň svetla - sa deti zhromaždili v pastoračnom centre malebnej dedinky Zubák a po krátkom čase sa rýchlo udomácnili. Všetko sa začalo vyvíjať tak nenápadne a tajomne. Opiekli sme si špekáčiky sponzorsky darované firmou NORD Svit a chystali sme sa spať. Keď už bola vonku tma, tak aj v celom táborisku nečakane zhaslo svetlo. Táborníci sa preto vybrali svetlo hľadať na okraj lesa, kde ho naozaj našli, a zároveň našli aj list - odkaz od oddaného Božieho bojovníka Gedeóna, patróna tábora. Gedeón im v liste ďakoval za odvahu ísť v tme po jeho svetelných stopách a vyzval ich, aby sa stali jeho odvážnymi pomocníkmi pri ochrane sveta a prírody. Deti na znak prijatia tejto úlohy poslali k nebu lietajúce lampióny.

Prvé táborové ráno prinieslo ďalšie prekvapenie. Z kohútikov prestala tiecť voda. Deti boli zmetené a nevedeli čo sa deje. Vznikol núdzový stav. Nemohli sa umyť, napiť a príprava obeda bola tiež ohrozená. Tak sa teda rozhodli hľadať náhradný zdroj vody. Našli ho pri studničke spolu s vodníkom, ktorý sa o odstavenie vody v tábore postaral, aby táborníkov priviedol až k sebe. Vodník bol skutočne autentický a niektorí mladší táborníci mali naozaj problém rozoznať realitu od rozprávky. Okrem vodníka našli deti aj ďalší list od Gedeóna. Podľa jeho inštrukcií boli rozdelení do družstiev a začali si formovať identitu svojej skupinky. Vytvorili si názov, bojový pokrik, dohodli sa na tímovej stratégii zbierania fazuliek za dosiahnuté úspechy, a samozrejme, keďže žiadny tábor nemôže byť bez charakteristickej hymny, všetci sa jednu chytľavú pieseň poctivo naučili. Celý deň sa potom niesol v znamení vodných hier a večer, tak ako každý nasledujúci, bol deň ukončený duchovným slovom od táborového náčelníka zatiaľ neodhaleného Gedeóna.

Utorok bol dňom ochrany zeme a rastlín. Navštívili nás dievčatá z organizácie Deti čistej Zeme n. o., ktoré nás hrami a súťažami naučili, ako separovať odpad a ako sa o prírodu starať. Poobede deti čakala výprava na okolité lúky, kde na vyznačenej ceste nachádzali odkazy a úlohy. Nakoniec táborníci našli aj rozprávkovú starenku - bylinkárku, ktorá ich naučila niečo o liečivých rastlinách a plodinách, ktoré môžu nájsť voľne na lúke či v lese. Spoločne si s ňou v kotlíku uvarili bylinkový odvar, ktorý im náramne chutil. Od starenky sme sa už ponáhľali na svätú omšu, kde nás dedinčania odmenili potleskom za spev aj ostatné službičky, ktorými sme obohatili túto slávnostnú chvíľu. Večera bolo skutočné výdatná, plná nátierok a syrov od spoločnosti Lunter (AlfaBio), ktorá sa takto rozhodla tábor podporiť. Listom od Gedeóna doručeným záhadnou a trocha uletenou poštárkou boli deti uvedené do vývoja ďalších dní ich pobytu.

Streda bola dňom slnka a mesiaca. Hneď po raňajkách a modlitbe sme sa rozdelili do áut, no keďže niektoré nechodili, skúsili sme celý tábor "nasáčkovať" do 2 osobných áut :). Na parkovisku sa nám to podarilo, no autá medzi tým prišli, jedno z nich dokonca elektrické, tak sme cestovali ako sa patrí - podľa predpisov. A docestovali sme až do firmy janom, ktorá sa ochranou prírody zaoberá prakticky: stavajú a prevádzkujú obnoviteľné zdroje energie a podporujú elektromobilitu. Športovo-vedemostný program nám v ich krásnom areáli pripravili ochotní mladí ľudia z o.z. MAJKI. Deti boli obdarované peknými cenami aj sponzorskými darmi v podobe šiltoviek, tričiek a cyklistických fľašiek. Poobede, už v Zubáku, si každý táborník skrášlil svoje tričko špeciálnou umeleckou technikou - batikovaním, a navyše sme sa naučili vyrábať kvalitné mydlá odliate do rôznych tvarov inšpirovaných prírodou. Deň sa potom niesol v znamení relaxu a loptových hier. Večer prišla opäť uletená poštárka a deťom doručila poštu, ktorú si písali navzájom a priniesla aj ďalší pozdrav od Gedeóna na ktorý už tak netrpezlivo čakali. Chlapci a dievčatá však nechceli nič nechať na náhodu a poniektoré sa rozhodli, že Gedeónovi búdu písať listy, pokým sa skutočne neobjaví. Gedeón ich starostlivo čítal a počas tábora ich skryte sprevádzal.

Štvrtok sa niesol v znamení zvieratiek, správneho prístupu k nim a ich ochrany. V tento deň sme, žiaľ, zažili počas hier aj zopár menších úrazov, ale prítomnosť na všetko dohliadajúcich zdravotníčok všetko vyriešila. Svätá omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda samozrejme nemohla chýbať. A o zábavu na večernej diskotéke sprevádzanej šmolko-hudbou a tancami uviedol DJ Slimák s takmer skutočným domčekom na chrbte a obrovskými anténami na hlave. Večerná zábava sa niesla v duchu predvádzania rôznych vystúpení táborníkov a za svoje výkony boli aj patrične ohodnotení fazuľkami.

Piatok bol dňom človeka, a zároveň dňom, kedy mal prísť do tábora dlho očakávaný a ukrývaný Gedeón. No ešte pred tým museli deti dokázať, že sú hodné stretnutia s týmto Božím bojovníkom. Preto sa táborníci vybrali na potulky dedinkou Zubák na stretnutie človeka s človekom, teda s ľuďmi v nej, ktorým sa snažili vykonať zopár dobrých skutkov. Po tejto úspešnej misii sa vydali hľadať ďalšie dobro v sebe dobrodružnou výpravou lesom, počas ktorej si museli navzájom pomáhať, spolupracovať, riešiť rôzne záhady a pri tom stretávali rôzne rozprávkové bytosti, ktoré vytvárali tu správnu tajomnú atmosféru fantazijného lesa. Nadišiel večer a naši dobrodruhovia museli podstúpiť úplne prirodzenú záležitosť, ktorou je kliešťová obhliadka. Chvála Bohu zopár kliešťov sa objavilo iba na animátoroch, ktorí sú našťastie už na všeličo zvyknutí a nie sú to vôbec fajnovky. Teraz prišla chvíľa, ktorou sa dobrodružstvo tábora schýlilo k svojmu záveru - stretnutie so samotným Gedeónom. Deti k nemu prichádzali po jednom na okraj lesa. Gedeón ich milo prijal, poďakoval im za všetko krásne, čo spolu prežili a ukázal im najväčší poklad, ktorý v Zubáku objavil: v krabičke pod bielou plachtou bolo uložené zrkadlo, a keď sa nad ňu dieťa naklonilo, zbadalo seba samého. Áno, to bol a je najväčší poklad Gedeóna - deti, ktorým patrí svet zajtrajška. Gedeón ich na rozlúčku povzbudil, aby aj naďalej boli dobrými ľuďmi a chránili všetko dobré a krásne, čo pre nich Pán Boh stvoril. Bol to skutočne dojímavý zážitok pre deti aj animátorov. Vrcholom dňa však nebolo samotné stretnutie s Gedeónom, ale stretnutie s Tým, ktorý Gedeóna poslal, s Božím Synom ukrytým v Najsvätejšej sviatosti oltárnej - v Eucharistii.

Sobota bola dňom, ktorým sa vlastne toto rozprávanie začalo, a to už z časti poznáte: dojímavé lúčenia a radosť našich táborníkov, ktorí si mohli za získané fazuľky vybrať rôzne veci z táborového obchodíka.

To by bolo asi tak všetko, no my MiSeVáci týmto táborom nekončíme. Čakajú nás ďalšie misie, cez ktoré chceme priniesť vieru, nádej a lásku sprevádzanú radosťou pre všetkých tých, ktorý o ňu z akýchkoľvek dôvodov prišli.

Tábor gEDEóN sa podarilo zrealizovať aj vďaka mnohým ďalším skvelým ľuďom z vincentskej rodiny a firmám ako GreenWay a Voltia ktorí nám venovali svoju finančnú aj nefinančnú podporu a modlitebnú oporu. Ďakujeme!

                                                                                                                            -pk-

Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli na tento aj vďaka Vám skvelý tábor!!!

gEDEóN

Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

Tento rok sa naši členovia rozhodli svoju pozornosť okrem iných aktivít zamerať na deti zo sociálne slabších pomerov, pre ktoré plánujeme pripraviť týždenný letný tábor. Túžime, aby aj tieto deti mali možnosť zažiť niečo pekné, na čo by mohli spomínať, a hlavne, aby neprestali veriť, že dobro a láska ešte existujú, a preto sa vždy oplatí žiť.

Sociálny tábor s názvom "gEDEóN" sa bude niesť v téme spoznania a odhaľovania tajomstiev stvorenia sveta, prírody a človeka. Pomocou pestrých zážitkových aktivít a hier chceme zdôrazňovať úctu k životu, vzťah k sebe samému a druhým ľuďom a dôležitosť ochrany životného prostredia, v ktorom žijeme.

Finančne nás môžete podporiť na číslo účtu vedeného v Slovenskej sporiteľni:

IBAN: SK0209000000005057251137 - BIC/SWIFT: GIBASKBX

Do poznámky uveďte: tábor gEDEoN

Ak sa rozhodnete podporiť nás nefinančne, môžete nás kontaktovať a dohodneme sa:

Predseda združenia - Baštová Petronela: + 421 911 828 839; misevi.slovakia@gmail.com

Zodpovedný vedúci tábora - Paroha Mário: + 421 911 668 353

Ďakujeme Vám za akúkoľvek pomoc a Vaše modlitby!

MISEVI rodinka a jej vysielacia sv.omša na Kazachstan:)


MISEVI SLOVAKIA

na návšteve MISEVI POLSKA

Sadli sme do auta jednu peknú sobotu v skorých ranných hodinách a namierili si to rovno do Zawadky na druhej strane Tatier. Boli sme sa spoločne pozrieť ako prebieha taká Obnova na poľský spôsob. Na naše prekvapenie tam bolo veľmi veľa mladých ľudí. Spoločný čas trávili pri stravovaní, ktoré si sami pripravovali, pri prednáška, ktorým predchádzali úsmevné zato originálne úlohy, predstavenie organizácie pracujúcej s bezdomovcami, hrami, prezentáciou našej maličkosti a samozrejme slávnostným ukončením dňa Sv. omšou. Príjemná výmenna skúsenosti, rady a tipy ako sa to dá inak sme si pekne vymenili a dohodli, že naše stretnutie určite nebolo posledné. Už teraz sa tešíme na spoločnú spoluprácu...Ďakujeme :)

GENERAL ASSEMBLY MISEVI

SALAMANCA 22. - 26.2. 2018

Krajiny ako Nemecko, Brazília, Kolumbia, USA, El Salvador, Španielsko, Írsko, Taliansko, Libanon, Mexiko, Poľsko, Venezuela... sa zúčastnili svetového stretnutia MISEVI. Jazykovú barieru vyriešili šikovní tlmočníci, ktorým sme dali voľno pri prezentovaní MISEVI SLOVAKIA. Prezentácia zaznela v troch jazykoch angličtine, španielčine a francúzštine. Výstižný opis nášho pôsobenia a zhrnutie nášho smerovania si zaslúžil veľký potlesk a pochvalu:). A už o nás vedia všade:).

Hlavnými bodmi podujatia bola diskusia o dianí za posledné štyri roky (kedy bolo stretnutie na Kostarike). Kam sa koordinačný tím MISEVI INTERNATIONAL posunul, ako plnil svoje poslanie a čo naopak zanedbal. Tieto podnety tvorili aj základ pre plán na daľšie štyri roky, ktoré si už musí zmenežovať nový koordinačný tím. Tri úvodné dni, poučenie o celkovom priebehu a v nedeľu nastal deň D. Začalo hlasovnie. Voľby boli náročné a trvali dlhšie ako sa predpokladalo...jednotlitvých zvolených oficiálne oslovil P. Tomás Mavric CM s otázkou či prijímajú členstvo, niektorí svoje nominovanie museli odmietnúť. Všetko však nakoniec dopadlo na výbornú a tažký proces nám ponúkol mená nového tímu MISEVI INTERNATIONAL. Jeho prezidentom je bývalý prezident MISEVI LIBANON a členovia z USA, Španielska, Venezuely a Kolumbie. Pekne poskladané za rôzne časti sveta. Slovensko aj keď ešte nemôže voliť, sa predsa aktívne podielalo na asistencii pri všetkých častiach programu ako aj voľbách. Assembly bolo síce ukončené slávnostnou sv. omšou, ktorú slúžil P. Tomás Mavric CM, ale v naších srdciach zostanú spomienky ešte dlhé roky. Veríme, že nový tím zostáva naďalej aj vo vašich modlitbách, aby sme spoločne tiahli jedným a predsa jedinečným spôsobom.                                                   M.

Valné zhromaždenie 2018

Čo bolo minulý rok a čo nás čaká tento rok?

Táto otázka bola nosným zamyslením pre všetkých členov Misevi v Banskej Bystrici. Zasadli sme k "okrúhlemu stolu" a po trojdňovej diskusií sme si prešli detailne celý minulý rok, naplánovali smer na rok 2018 a poďakovali Bohu, že stále stál pri nás. Záverom stretnutia bola slávnostná sv. omša pri ktorej sme si obnovili naše sľuby. Veríme, že na krídlach lásky budeme naďalej slúžiť jeden druhému, okoliu, rodinám, priateľom, kolegom a vlastne celému svetu, ale najmä Bohu. Už čoskoro začneme odhaľovať naše plánované plány:). *M.

Síce akcia ZMM, ale zapojili sme sa aj my Miseváci

Alebo ako prevetrať pred pôstom šaty...

ZMM-áci, majú parádne plesy. Konajú sa každoročne v Nitre, kde sme svojou maličkosťou v tomto ročníku prispeli aj my. Kto by si predsa nechal ujsť Movie night s hviezdnym chodníkom, alebo červeným kobercom. Pekná zábava bola spravádzaná tombolou, vtipným programom a asi až zo zákulisia vytiahnutými tanečnými kreáciami. O hudobné vyžitie sa postaral DJ, ktorý pri vkladaní pesničiek do svojej rebríčkovej hitparády, asi vôbec nebral ohľad nato, že vybral len to najlepšie z najlepšieho a nemali sme čas ani okamih si počas tanečného kola sadnúť.  Ďakujeme ZMM za vydarenú akciu.

Deň oslavy s chudobnými

17.11.2017


Bratislava - útulok sv. Lujzy

Misevi sa spolu so ZMM vybrali potešiť chorých do útulku sv. Lujzy v Bratislave. Dopomohli k tomu najmä sladké a slané dobrôtky, ktoré pripravili návštevníci stacionára a dom na pol ceste Dom nádeje. O zábavný program sa postarali dievčatá zo ZMM. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a tým nám umožnili stráviť príjemné doobedie.

Banská Bystrica


Námestovo


Nitra


   NÁBOR ORAVSKÁ PRIEHRADA - VERÍM PANE

ĎAKUJEME !!!

  ZUZKA je už na HONDURASE:)


WORKSHOP LUMEN FESTIVAL

 3.6.2017 o 9:30

ZŠ Angely Merici, Trnava

Misia - štýl života

Cítiš vo svojom živote nepokoj? Chýba ti niečo v Tvojom každodennom kolobehu povinností a starostí? Boh ŤA volá, aby si urobil VIAC! Tak vyjdi zo svojej komfortnej zóny a povedz ÁNO Božiemu dobrodružstvu a zažiješ zázraky!

...viac na mieste:)

                                                             Teší sa na vás tím MiSeVi


MISEVI stretko Bratislava

každý UTOROK

Kostol sv. Vincenta, Ružinov

o 18:45 hod.

Utorky patria stretkám Misevi v Bratislave. Pridaj sa k nám a zapoj sa do prednášky, diskusie, modlitby, hier, zdieľaní...alebo do čohokoľvek čo navrhneš. Aktuálny zoznam ľudí, ktorí idú, témy alebo návrhy môžete zdieľať na facebook stránke, alebo nás kontaktujte na misevi.slovakia@gmail.com. Tešíme sa na vás:)