Stať sa misionárom

6.cyklus formačných stretnutí 2022

V januári 2023 sme ukončili šiestu formáciu laických vincentských misionárov, ktorá trvala  od januára 2022. Veríme, že misionári spoločne spolu s nami vstúpia do sveta misií plnou parou:). 

Počas formácie sme si prešli desiatimi stretnutiami. Zozačiatku to nebolo ľahké podchytiť všetko online, ale postupne sme mali tú česť sa stretnúť aj osobne. Bolo to desať mesiacov krásnych spoločných zážitkov, spoznávania seba i Boha a postupné rozhodovanie sa kadiaľ budú viesť ďalšie kroky misie. Stretnutia sme mali v Banskej Bystrici, na Lúčkach, v Nitre a duchovnú obnovu v dedinke Veľký Blh. Sprievodné prednášky sme sa snažili čo najviac poprepletať rôznymi aktivitami (domov dôchodcov, pomoc na hraniciach s UA, dom Matky Terezy); cez letnú pauzu sa zapájať do ponúknutých táborov, neskôr púť do Medžugoria. 

Pre každého má Boh pripravené to svoje. Keď už sme povedali Bohu svoje áno a dali sme mu sľub v činnosti, tak si poďme za svojím. Nepúšťaj pluh a neobracaj sa späť. Or.

Misia je neutíchajúca túžba srdca.

MiSeVi formácia  2021

odovzdávanie misijných krížov

S novými členmi sme sa stretli v Nitre a spečatili sme spoločné pokračovanie na misiách doma i v zahraničí. Ďakujeme Bohu za tak skvelých ľudí akých si Boh povolal do služby. Spoločne sa modlime za naše pokračovanie a zveľaďovanie Božieho diela tu zemi.  

BOJNIČKY - odovzdávanie certifikátov


Modra - úskalia misionára

Táto formácia ma veľmi obohatila jednak o poznatky o misiách a o Biblii, ale aj o nové vzťahy. V miseváckej komunite panuje veľmi rodinný a láskyplný duch, vďaka ktorému som sa necítila vôbec odveci, ajkeď som rapídne znižovala vekový priemer. Misionárske skúsenosti a prezentácie misií starých misevákov mi priblížili úlohu a úskalia misionára, a zároveň mi zapálili môjho mladého misionárskeho ducha a prehĺbili túžbu ísť na misie. Túto formáciu môžem len odporučiť, a to všetkým, ktorí cítia povolanie ísť do služby, na misie, chcú sa dozvedieť o tom viac, získať aj nové poznatky v rámci kresťanskej viery, a zároveň zažiť silu spoločenstva, rodinnej atmosféry a naozaj veľa zábavy!                                                                                                                                                         ANDY

Konečne sme sa stretli

Banská Bystrica

Ako videla stretnutie Andy? 

Bola som na MiSeVi prvýkrát osobne             po online stretnutiach a bolo to teda úplne iné ako cez internet. Cítila som sa hneď            od začiatku všetkými prijatá. Medzi misevákmi vládla neustále pozitívna a bláznivá nálada, ktorá spolu s duchovným programom (prednášky,modlitby, sv. omše, adorácia) dotvorili pravú Božiu atmosféru. Atmosféru rodiny, lásky, radosti, stíšenia, cesty na hlbinu, bližšie za Pánom.

                                                           Andrejka  

MiSeVi formácia 2020


Aj my sme boli nútení v tomto období zmeniť naše pôsobenie. Po prvom osobnom stretnutí sme spojili sily a poprepájali siete. Výsledkom sú online stretnutia, ktoré nás spájajú každé dva týždne. Pre nikoho nie je táto situácia ľahká, ale náhradné riešenie sa vďaka Bohu našlo a my sa môžeme aspoň takouto cestou povzbudzovať a spoločne zdieľať. 

Od októbra do decembra 2020 sa nám podarilo zorganizovať štyri online stretnutia. 

Témami boli Kto si?/ Kde si?

Svedectvá misia Honduras 

Modlitba 

Vianočné stretnutie 

Ďakujem všetkým prednášajúcim a účastníkom za skvelú atmosféru a trpezlivosť :) 

"Nie sme siroty - sme rodina"

IVV alebo I. formačné stretnutie 2020

A je to tu. Opäť sme otvorili naše formačné stretnutia. Prvý septembrový víkend sa v Banskej Bystrici niesol v duchu "Nie sme siroty - sme rodina." 

Záhadný piatkový večer sme začali vo svetle sviečok, ktoré nám osvetľovali tie strašné hlasy, ktoré sú zaryté v našom vnútri. Výčitky o našej neschopnosti, zbytočnosti a strachu, ktoré nás neustále prenasledujú ...v kaplnke znázorňujúcej Božiu náruč čakali na nás listy od Boha. Nádherné slová sme si mohli v tichosti prečítať a následne odovzdať všetky obavy na Sv. omši.

Sobota bola plná trefných prednášok v ktorých sa našiel každý z nás. Nebáť sa a pochopiť, že nie sme siroty, ale som milované Božie deti. Dlhý proces rozlišovania darov, pravých hodnôt a prijímania Božej lásky sme večer ukončili krásnou adoráciou trvajúce do polnoci. 

V nedeľu sa téma zvrhla smerom k odpusteniu. Taká často opakovaná a ošúchaná téma.  Pritom, keď sme sa pozreli hlbšie odhalili sme kopec zranení, ktoré si so sebou starostlivo nesieme. Nasledovalo zhodnotenie a po skvelom obede šup domov. 


10. a posledné formačné stretnutie 2019

Čas naozaj rýchlo plynie a uplynul aj ten náš...po desiatich týždňoch sme zažili niečo čo sa dá len ťažko opísať slovami. Každý si nesie ten svoj príbeh, ktorého bol súčasťou.

Posledné stretnutie bolo v Banskej Bystrici. Začalo presne tak ako prvé stretnutie - tichom. Teraz to bolo o čosi náročnejšie ako prvýkrát, kedy sme sa ešte nepoznali. Nutkanie hovoriť sme ťažko premáhali, ale zvládli:). Ďalší deň bol o to živší. Mali sme priestor na rozhovory, premýšľanie o svojom raste a rozhodovaní čo ďalej...Poobede sme sa venovali plánovaniu letnému programu a misiám. Krásny deň sme večer ukončili hodnotnou opekačkou pri ktorej sme si vypichli naše dobré vlastnosti. Gitara, oheň a prima partia:). Neďela patrila tradične modlitbe a slávnostnej svätej omše na rozkvitnutej lúke na bystrickej kalvárii. Počas ceremónie, ktorú celebroval páter Jašo, dostali formáčatá certifikáty o absolvovaní formácie. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť a veríme, že misijný duch si nájde svoje miestečko v každom z nás. Nekončíme tak celkom..skôr niečo nové rastie nebadáte?

Duchovná obnova BOJNIČKY

4. - 8. 5. 2018

Príchod do Archy v Bojničkách začal príjemným posedením pri ohni a možnosťou porozprávať sa. Ďalší deň nás čakalo silencium - len ja a Boh. Vytrvať v takomto statuse nieje jednoduché. A aj keď sa musím priznať, že sme to nedokázali na výbornú, prinieslo to svoje ovocie. Trefné prednášky o dôležitosti odpustenia, vydanosť z lásky Božej, sloboda a rozdiel medzi zabúdaním a rozpomínaním mal špirituál z Nitry. Každý deň sme si vychutnali našu chvíľku s Bohom, spoločné tiché stolovanie s milými posunkami:), ruženček, prednášky a večernú modlitbu s adoráciou. Prežili sme veľmi požehnaný čas, kedy sme opustili uponáhľaný svet a zostali tvárou tvár Bohu. A On nám na oplátku povedal všetko čo sme v ruchu sveta nepočuli...

Ďakujem všetkým za krásne strávený "pobyt"                                                           M.

6. formačné stretko

"Choďte do celého sveta a ..."

Ahojteeeeeee drahí, tak ako predchádzajúci formačný víkend sme sa opäť stretli v BB. Tentoraz sme sa nechali unášať Duchom do témy evanjelizácie pod taktovkou domácich aj hostí do témy evanjelizácie, ktorá je povolaním každého kresťana. Nestačí Boha milovať, musíme sa pričiniť ,aby ho milovali aj iní. Božím zámerom bolo, je, aj bude, aby boli všetci spasení. Piatok sme začali spoločne so stretnutím so živým Pánom pri sv. omši a spoločne sme sa tešili jeden z druhého, že sa opäť vidíme počas spoločného zdieľania, kedy sme sa mali možnosť podeliť o náš prežitý čas počas predchádzajúceho obdobia. V sobotu sme začali už od samého rána naplno. Stretnutím with best Friend v kaplnke. Deň sme mali naplnený pútavými prednáškami, kde sme mohli znovu prehĺbiť naše poznanie o evanjelizácii, rozlišovaní, odvahe ohlasovať a význame pôstu. Po večernej sv. omši, nás už naše drahé medulienky pozadeľovali do skupiniek, podľa toho kde nás náš Pán volá po predchádzajúcom rozlišovaní a slobodnom rozhodnutí. Ukrajina, Slovensko, Honduras. Takto sme už mohli konkrétnejšie spoznávať miesto našej služby prostredníctvom našich drahých, ktorí už na týchto miestach slúžili alebo stále slúžia. Čo bolo pre nás veľkým prínosom. Ďakujeme za vaše cenné skúsenosti a tešíme sa znova na ďalšie vaše sprevádzanie. No a ako nikdy nemohli chýbať hry, smiech a zábava. V nedeľu sme začali sv. omšou v kostolíku sv. Alžbetky a boolooo strášne veľa snehu aspoň tak sa mi zdá. Prednáška, parádny obed - kuracinka s broskynkou a pak metlový a mopový tanec. Ďakujeme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Katka +++

5. formačné stretko BB

MISEVI má snehuliaka:)

Víkendovka v Banskej Bystrici s titulom Rozlišovanie, priniesla plodné rozhovory o motiváciách, očakávaniach a predstavách pred a v polke formácie. Čo sa za ten čas zmenilo? Na tieto ale aj iné otázky hľadal odpoveď už každý sám. Vôbec nešlo o vážnu porotu s ortieľom na záver, ale o príjemné zdieľanie s jedným usmernením. Vstupy a prednášky od rôznych hostí mali napomôcť pri rozhodovaní, alebo skôr premyslení si kam sa ďalej vydať. Silné premýšľanie bolo v pravidelných intervaloch prerušované snežnými radovánkami pri ktorých vznikli aj MISEVI snehuliaci.

Ahojte,

spomínate si, ako nám bolo na poslednej víkendovke? Ako sme sa zamýšľali nad rozlišovaním v bežných veciach, ale aj našom budúcom smerovaní?

Počasie nám pri rozlišovaní prialo. Vonku bolo snehobielo, snehové vločky pokojne poletovali a my sme sa zamysleli nad tým, kto je pre nás Boh. Počúvali sme i prednášku o Svätom Vincentovi, ktorý pri vykročení do nových vecí, nemal "hotový koncept" . Jeho princíp evanjelizovania spočíval v rozhodení sietí, nie "chytaní rýb" a jeho základným receptom pre rozlišovanie bola vernosť láske.

Nechýbala prednáška zo skúsenosti z misiií, na ktorej sa sestrička zdieľala zo zážitkov z Ukrajiny. Rozprávala o tamojších ľuďoch, o ich zvyklostiach, ale aj veselých, či "akčnejších" dobrodružstvách, vďaka čomu sme sa aspoň trochu vžili do "sveta misionára."

Medzi prednáškami nás "nabudila" hra so štipcami, kde víťazstvo bolo i v dávaní..a azda všetci - každý svojím spôsobom, sme sa vybláznili pri stavaní snehuliakov.

Odpovede na naše otázky dostávame častokrát pri plnení bežných malých povinností, či pri trávení času s blízkymi..Tento víkend bol priestor na službu v domove dôchodcov, na kreatívne tvorenie, či priateľské, otvorené rozhovory počas voľnejšieho poobedia.

Počas 5. formácie, na polceste nášho formačného kráčania v evanjelizácii sme hľadali spôsob, ako rozlišovať. Aké ovocie nám rozhodnutie prináša , čím je dobré sa pri rozlišovaní riadiť, inšpirovali sme sa Sv. Vincentom a Vincentínkou pôsobiacou na Ukrajine, slúžili sme, tvorili, bláznili sa, kládli sme otázky Bohu, sebe i spoločenstvu a nakoniec sme v pokoji rozlíšili. Možno sme sa i naučili, že dobre sa nám rozlišuje, ak žijeme naplno...nie na maximum, ale naplno..

Majka

4.formačné stretko vianočné Králiky

aj sneh bol:)

Niektorí sme sa presunuli z miest bez náznaku zimy do rozpravkovo zasneženej oblasti Králiky. Uvitácí piatok sa rýchlo vymenil so sobotou. Ranné prednášky až do obeda vystriedali šarvánky v snehu s ružencom a následné utíšenie sa v tme s vlastnými myšlienkami. Z tmy sa postupne vynorilo svetlo a v prítmí sviečok pokračovalo adoráciou. Počas všetkého sa pre nič netušiacich účastníkov chystala prekrásna štedrá vianočná hostina. Pri jednom stole sme sa stretli dva národy (SK&PL) a s nimi tradičné zvyky zo všetkých možných kútov. Najväčší úspech malo prianie si navzájom všetko dobré. Milé vinšovačky sprevádzali vrúcne objatia a úprimné úsmevy. Vzácnym hosťom bolo MISEVI Poľsko, ktoré si pre nás pripravilo  prezentáciu o ich pôsobení na misiách a smerovanie ich pomáhania v zahraničí. Spoločné spoznávanie sa upevnilo pri večerných hrách a celonočnej adorácii. Nedeľná svätá omša v rorátnom duchu, prednáška a spoločné zdielanie s obedom ukončili ďalší spoločne stravený čas...

3. formačné stretko Banská Bystrica

Do tretice sme strávili spoločný víkend v meste pod Urpínom Banskej Bystrici. Piatková večera nás preniesla do čias židovských sprítomnených romantickou večerou so židovskými špecialitami na zemi a priblíženie si ich kultúry. V sobotu nás čakali plodné prednášky od našich hostí, duchovné rozhovory, prezentácia Lucky Ondrejkovej a jej misii na Honduresa, adorácia, ruženec a zábavný večer plný hier. Nedeľná prednáška, zakončenie obedom a mnoho iných veci, ktoré prosto treba zažiť. Ďakujeme všetkým "formáčatám" za to, že sú.

Ahojte,
zhodnotenie víkendu 24.-26.11.2018 B. Bystrica: Víkend sa niesol v poznávaní-pochopení-prijatí iných kultúr a znovu nájdenia svojho povolania pre misie.

PIATOK: V BB centrále bratov Vincentínov nás vítali známe usmiate tváre a otvorené srdcia spoluhľadajúcich sestier a bratov z celého Slovenska + obetavý tím "starých" Miseváčok (Padre sa túlal v NYC).
Stolovanie na zemi v sviatočnom odeve nám pripomenulo židovskú kultúru a Ježišov pôvod. Výborné jedlo bolo podčiarknuté lahodným vínkom :) Uvedomenie si Ježišových koreňov vo mne vyvolalo potrebu opäť sa zamyslieť nad svojou identitou.

SOBOTA:Ranná modlitba v internátnej kaplnke v neďalekej SŠ bola perfektným vykročením do plného/plodného dňa. Po výživných raňajkách k nám zavítal vdp. Martin Majda prefekt zo seminára v Spišskej Kapitule spolu s bohoslovcami. V dvoch blokoch prednášok nám rozprával o hlavnom cieli nášho života = spáse. Priblížil nám jeho pohľad na aktuálny stav spoločnosti a osobnú skúsenosť viery. Označil cirkev za nemocnicu chorých na hriech. Poukázal na užívanie si života s Kristom v jeho pravde. Podčiarkol potrebu dávania času P. Bohu, aby sme sa nechali naplniť Jeho prítomnosťou, láskou, pokorou...a tak mohli ďalej rozdávať Božiu prítomnosť...Táto jeho úvaha sa pretavila do našej hlavnej domácej úlohy - každodennej 15 minútovky pre Boha/s Bohom. Počúvanie Boha v tichosti a pokore srdca je podľa neho najvyššou formou modlitby.
V prestávke medzi 2 blokmi prednášok sme sa v skupinkách (spolu s bohoslovcami) pozdieľali o našom osobnom pohľade na vieru a skúsenosti s ňou. (pozn. autora - rezonančné drevo = smrek rastúci v hustom poraste v chudobnej pôde). Po obede a odpočinku vyplnenom výrobou lampášov sme sa pohrúžili do modlitby sv. ruženca s hlbokými zamysleniami od Peťa. Osviežení sv. ružencom a prechádzkou na čerstvom vzduchu v blízkom parku sme sa vrátili späť.
Prednáška "sestry" Lucii o jej živej skúsenosti z misie na Hondurase zaujala všetkých. Zanechala chuť cudzej krajiny/kultúry a túžbu pomôcť pri budovaní Ježišovho domu = cirkvi. Po prednáške sme sa vydali na stretnutie so sviatostným Spasiteľom najskôr v monštrancii a potom v slávení Eucharistie. Pri prenášaní živého Krista z kaplnky v dome bratov Vincentínov do internátnej kaplnky sme si na cestu posvietili nami vyrobenými lampášmi - adoráciu umocnili citlivo vybraté pesničky a sprievodné slovo. Sv. omšu slúžil vdp. Martin spolu s bohoslovcami. V kázni poukázal na vhodné formy almužny/pomoci núdznym. Duchovne posilnení stretnutím s našim Ockom sme sa posilnili výdatnou večerou aj telesne. Po nej nasledovalo voľné pokračovanie relácie "Pod lampou" - hosťom večera bol vdp. Martin s bohoslovcami. Ochotne zodpovedali na všetky anonymné otázky. Krásnou bodkou "diskusnej relácie" boli osobné svedectvá bohoslovcov o ich povolaniach do kňazstva.
Po krátkej hre na žralokov sme sa vydali na výpravu na ďaleký ostrov Albatros. Na ostrove nás vítal náčelník s jeho ženou. Náčelník dával rozkazy a jeho žena ich vykonávala (mohla sa aj dotýkať návštevníkov). Pri vstupe do jeho stanu si ženy museli vyzuť obuv a zaujať "čestné" miesta vedľa svojich mužov sediacich na stoličkách. Všetci v stane boli obslúžení náčelníkovou ženou - dostali napiť. Napiť dostali prvé ženy a až potom muži. Muži sa mohli dotknúť zeme len s pomocou svojich žien. Aktivitka na Albatrose zanechala hlbokú kultúrnu stopu. (pozn. autora - P. BOH sa "dotkol zeme" cez vtelenie svojho Syna v Márii)
Plný deň ukončili rôzne hry.

NEDELA:
"Dobrovoľná" sv. Omša v meste bola určite krásna :)
Po nej k nám zavítal predseda biblickej spoločnosti v SR vdp. Pavol Vilhan. Priblížil nám vznik a rôzne preklady sv. písma. Predstavil rôzne webové stránky a formy/metódy čítania sv. písma s porozumením. Naplnení novými poznatkami a túžbou hlbšie spoznávať nášho Ocka cez Jeho slovo sme sa pozdieľali o víkende a rozdali si úlohy.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie na Králikoch...

A ďakujeme vedúcej a podvedúcej za ich obetavú prácu/prípravu a citlivé organizačné vedenie. Po tomto víkende sme si doma nemuseli po príchode hneď ľahnúť :) Zmena časového harmonogramu víkendu nám vyhovovala.
Ďakujeme Jarke za chutné jedlá...

-marek-

2.formačné stretnutie KRáLiKy

   Kde som alebo cestu života mi skrížil ON...

Príjazd na druhé formačné stretnutie sa niesol v súlade s našou témou - moja cesta. Viacerí sme nevedeli ako bezproblémovo pricestovať do cieľa, blúdili sme, pýtali sa na cestu, hľadali svetlo v tme, no napokon sme sa s Božou pomocou spoločne stretli v cieli - na chate Mária v malebnej obci Králiky, kde nás od začiatku čakalo malé nebo na zemi.

Po vrelom privítaní a ubytovaní sme začali formačný víkend modlitbou ruženca a sv. omšou. No a hneď po nej (a po večeri) sme sa vydali na cestu. Životom. Von do tmy. Ale lemovanú svetielkami. Naši milí organizátori pre nás pripravili aktivitu, v rámci ktorej sme si mohli uvedomiť pekné a dobré chvíle v živote, nad ktorými mocne vládol Boh, tieto symbolizovali pozbierané listy. Na druhej strane sme tiež mohli uvažovať nad ťažkými chvíľami a tieto znázorniť kamienkami, ktoré sme si však dlho nenechali. O pár chvíľ sme mali možnosť ich odovzdať, zriecť sa ich a vymeniť za sviečku. Nazbierané lístie na ceste sme neskôr prilepili na strom života a prijatú sviečku sme zapálili a zostali v tichej nočnej modlitbe...

Po sobotnom rannom budíčku o siedmej nasledovala ranná modlitba, v ktorej sme mali možnosť uvedomiť si Boha ako symbol mocnej a krásnej skaly, ktorá vládne nad nami - menšími kamienkami. Výdatné raňajky nás posilnili a pripravili na aktivity nového dňa, ktoré sme začali obohacujúcou prednáškou psychologičky Julky, ktorá sa vecne zamerala na prednesenú tému - Kto som a kde som? Spoločne sme si uvedomovali schopnosti a dary, ktoré máme vrodené, ktoré získané a ako sa tieto prejavujú v našich činoch. Pozornosť bola zameraná na potrebu sebarealizácie, na temperament, falošné ego, zdravé sebavedomie a o poznaní a prijatí pravdy o sebe. Úvahami nad položenými otázkami, ktoré sa týkali pútavej prednášky, sme sa postupne prehupli k ďalšej, tentokrát prezentovanej Padrem. Uvažovali sme o tom, kde som? Padre poukázal na to, že najťažšia práca na sebe je pokora a že je potrebné priznať si, ak mám problém, že nevládzem a že niečo neviem. Na otázku kde som a čo s tým? - nám ponúkol odpoveď: rozhodnúť sa ísť na doraz a dať Bohu právo na seba a vo všetkom. Duchovne sme sa posilnili vďaka čítaniam a rozjímaniam sv. Písma a tiež ďalšou veľmi prínosnou prednáškou Katky, ktorá poukázala na časti v Biblii, kde Boh volá človeka a pýta sa, kde je - kde sa nachádza.

Večerná aktivita nám veru dala zabrať. Jednoducho znejúce zadanie - nakresliť alebo nejakým iným spôsobom zobraziť našu životnú cestu a momenty, ktoré nás najviac ovplyvnili. Na tvorbu sme mali asi hodinku, mohli sme tvoriť v tichu, pri hudbe, na rôznych miestach. No a po večeri sme boli pri hre molekuly rozdelení do skupiniek, v ktorých sme sa následne zdieľali o našich ´´životných´´ výtvoroch. Predstavovali sme svoje životy, otvárali svoje srdcia, prejavovali dôveru. A nejako sme sa nevedeli a nevedeli rozísť, tak nás táto aktivitka zaujala. Rozdelil nás, alebo skôr spojil, až Ten, ktorý nás aj pozval - Pán Ježiš v Eucharistii.

Nedeľu sme začali ako inak než s Ním rannou modlitbou a raňajkami, po ktorých nás Padre potešil prednáškou o ceste svätca sv. Vincenta. Padreho sme zatiaľ nevideli žeby len tak sedel a niečo rozprával. Svoj temperament a zápal pre dobré veci vložil aj do predstavenia otca - dobrého pána Vincenta. Po predošlom náročnejšom dni nám teda nedal driemať a podelil sa s nami o najdôležitejšie okamihy v živote toho, ktorý inšpiroval naše MiSeVi. Od okamihu jeho narodenia v roku 1581 v Barcou sme spolu s ním prešli vysviackou, zajatím, otroctvom, nespravodlivým obžalovaním, krízou viery a začiatkami spovedania v bohatej rodine Gondiovcov. Sv. Vincent sa dozvedá o duchovnej a materiálnej chudobe ľudí a ukazuje na to, že dobro treba robiť dobre. Okrem misionárskej spoločnosti kňazov a sestričiek vincentiek po celom svete vzniklo aj množstvo mládežníckych a laických spoločenstiev, ktorých súčasťou je aj naše MiSeVi. Nabudení sv. Vincentom sme v programe pokračovali ružencom a sv. omšou, po ktorej sme sa zišli pri nedeľnom obede. Na záver sme sa ešte spoločne podelili o naše dojmy z celého víkendu a rozdelili si úlohy na ďalší mesiac.

Duchovno - formačný program bol opäť milo popreplietaný rôznymi energyzermi a hrami vnútri chaty, ale aj v malebnom prostredí v blízkom okolí chaty. Tieto nám nie raz vyčarili úsmev na tvári a vzpružili nás do ďalších aktivít. Tešili sme sa z prítomnosti Boha, zo spoločenstva, ktoré bolo už o čosi otvorenejšie a samozrejme z času, ktorý nám Padre neváhal venovať. Ďakujeme a tešíme sa nabudúce :)                                                                                                         Zuzka V.

1.formačné stretnutie MoTyČkY

Začalo to tichom...

Prvé formáčné Misevi začalo netradičným tichom v Motyčkách. Silenciom nás privítal náš Pán na stretnutí s ním. Víkend sa niesol v téme spoznávania seba samého s otázkou Kto som? Kto sú Slovania? Nahliadli sme aj pod rúško Misevi a zistili čo sú zač:). Záverom bol pozvaný o. Blažej Štrba, ktorý nám s ohnivým prednesom priblížil Evanjelium a ich pisateľov. Hojný počet neznámych ľudí sa vďaka zoznamovacím hrám spoznal po mene.

Nové priateľstva, nové zážitky...nový pohľad na seba.

Najmä však naštartovanie 10 mesačného cyklu dobrodružstva...ďakujem všetkým zúčastneným a verím, že každý si nájde to čo hľadá...

Od-vážne za Ním - 1. formačné stretnutie ročník 2017/2018

Prvé formačné stretnutie nového ročníka formácie MiSeVi ročník 2017/2018 v poradí už 4. hostila obec Motyčky v dňoch 29.9. - 1.10. Prechodným domovom pre odvážnych budúcich MiSeVákov, ale aj členov MiSeVi sa stala bývala fara na Motyčkách.

V piatok sme začali pekne z "ostra". Hneď po privítaní od Peti pred vchodom do fary a následného ubytovania sa sme sa presunuli do ticha kostola. Ešte pri vstupe do fary mi do očí udrel nápis na vchodových dverách :"vitaj v mojej chatrči" a na dverách smerom do kostola upravené povolanie Natanaela. Po chvíli stíšenia pred Pánom nasledovala modlitba bolestného ruženca. Po ruženci nasledovala svätá omša. Príprava omše začala trocha akčnejšie - ja ( Domino) aj Peťa aj Majka Lily sme hľadali svetlo. Namiesto zapálenia svetla v kostole sa Peti podarilo pustiť zvony. Nakoniec až padre našiel svetlá- boli schované za vešiakovou stenou v sakristii. Tento deň bol sviatok archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela. Padre nás v kázni povzbudil aby sme bojovali s pokušeniami spolu s archanjelom Michalom, boli poslami Evanjelia ako bol archanjel Gabriel a sprievodcami druhých na cestách ako bol archanjel Rafael. Pri večeri sme každý jeden dostali zápisník na našu cestu formáciou. Po večeri sme si každý prevzali "poštu" list napísaný pre každého a dostali sme za úlohu napísať si svoje očakávania od formácie, motiváciu prečo som sa dal na formáciu MiSeVi... Vykročiť do neznáma. 

Sobota (Na ceste) začala ranným budíčkom o 7:00 po ňom nasledovala ranná modlitba. Po raňajkách nasledovalo predstavenie pri mape, kto odkiaľ je, kde je jeho domov a sme povedali, ako sa každý z nás dozvedel o MiSeVi. Následne sme sa presunuli vonku pred faru kde sme si zahrali hry - zvieratká, po nich nasledovalo krátke zdieľanie vo dvojiciach, potom sme si zabehali pri hre molekuly - dobre sme sa nasmiali pri tejto hre. Nasledovalo rozdanie tajnej misie na celý víkend. Po týchto aktivitkách nám Katka a Peťa predstavili MiSeVi čo to je, históriu a Katka K. v krátkosti povedala svoje svedectvo ako sa dostala na misie či cez saleziánov a aj cez MiSeVi. Peťa tiež povedala v krátkosti čo pre ňu znamená MiSeVi. Po tomto úvode mal Padre prvú prednášku Kto si Slovan? DNA nás Slovákov. V tejto prednáške ma dostalo toto, že sme povolaní slovom, máme cit pre tajomstvo a aj že sme dlžníkmi Cirkvi, že jej máme čo ponúknuť my Slovania. Byť hrdí na to, že som Slovan, že som Slovák. Po chutnom obede sme mali voľno do 15:00, kedy sme sa pomodlili vonku korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Pri neďalekej vodnej nádrži sme mali ďalšiu aktivitku - Bez slov sme sa mali zoradiť podľa dátumu krstu. Nezabúdať na dátum krstu. Druhá prednáška Padreho bola o tom, či som otrokom alebo dedičom. Z tejto prednášky ma zaujalo toto - Vedieť do čoho idem, byť pripravený na misiu. Nepripravenosť- Pán to dielo nepožehná. Po prednáške bola ďalšia aktivita zameraná na prácu s Písmom- predstaviť povolania apoštolov a prorokov. Znova modlitba ruženca, omša. V kázni nás Padre povzbudil, aby sme sa nechali premieňať Božím slovom ako svätec toho dňa svätý Hieronym. V tento deň sa uskutočnilo blahorečenie don Titusa Zemana. Po večeri nasledovalo predstavovanie nás cez hádanie veci, ktorá nás charakterizuje a aj ďalšie hry. Deň sme zakončili adoráciou, ktorá bola venovaná don Zemanovi.

V nedeľu ráno sme deň začali Lectio divina. V tento deň nás svojou návštevou poctil SSDr. Blažej Štrba PhD, ktorý nám v prvej prednáške predstavil Evanjeliá a druhú prednášku venoval predstaveniu dvoch apoštolov Filipa a Tomáša. Po omši a obede sme zhodnotili víkend, určili úlohy do ďalšieho formačného víkendu a išli domov aby sme začali mať misiu ako životný štýl.


Kto sme boli? Vedúci tím: Padre, Katka K., Majka Lily, Peťa, Moni, Domča. Jarka - kuchyňa. Noví MiSeV-áci : Peťo, Mário, Andrej, Tomáš, Tomi, Dávid, Paťo, ja- Domino, manželia Janka a Marek spolu s Juliánkou ( najmladšia členka MiSeVi :D :D :D ), Janka, Julka, Naďa, Lenka, Katka, Natália, Romča, Margitka, Majka S., Ingrid, Anastázia, Evka a Zuzka.                                 Dominik J.S.

3. cyklus formácie

2016

Do tretice sa nám z tretieho formáčného vyrástli misionári, ktorí svoju misionársku činnosť pokračovali na Hondurase. Desať mesačný kurz prešiel rýchlejšie ako sme sa stihli nazdať a zostalo nám poňom mnoho krásnych zážitkov, priteľstiev...niečo možno skončilo, ale zároveň začal nový čas s odlišným pohľadom na svet. Na svet kde chudobní sú našou súčasťou ...

Rád by si prispel svojou maličkosťou a urobil niečo pre svoje okolie alebo konkrétne miesto...

                                Tak načo ešte čakáš?? Poď za hlasom svojho srdca...

2. cyklus formácie

2015

Ďalší rok formačných stretiek sprevádzali formátori, ktorí si vybrali za svoju misiu práve formovanie nových členov MiSeVi. Príprava trvala od september 2015 až do júna 2016. Počas víkendoviek sme zažili kopec srandy, dostali sa do hĺbky vincenstskej spirituality a naviazali priateľstva, vďaka ktorým si pomáhame zdieľať spoločný život misionárskym vedením.

1. cyklus formácie

2014

Prvé formačné stretko začalo už od januára 2014 do decembra 2014. Príprava prieniesla prvú úrodu a prvých misionárov. Ročná formácia neznamená okamžité vyslanie pripravených misionárov do sveta. Niktorí si svoju misiu vyberú na Slovensku v rôznych odvetviach a formách a iní zase práve naopak smerujú za hranice. Voľba je na vás a na vašom volaní.